Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Sira- iğini 12. 1876 yılında ilan edilen Kanuniesasi'de yer alan aşa- ğıdaki maddelerden hangileri Osmanlı Devleti'nin monarşik

Sira-
iğini
12. 1876 yılında ilan edilen Kanuniesasi'de yer alan aşa-
ğıdaki maddelerden hangileri Osmanlı Devleti'nin
monarşik yapısının devam ettiğine kanıt olamaz?
A) Meclisi açma ve kapama yetkisinin padişaha ait olması
B) Meclisin padişaha karşı sorum

Sira- iğini 12. 1876 yılında ilan edilen Kanuniesasi'de yer alan aşa- ğıdaki maddelerden hangileri Osmanlı Devleti'nin monarşik yapısının devam ettiğine kanıt olamaz? A) Meclisi açma ve kapama yetkisinin padişaha ait olması B) Meclisin padişaha karşı sorumlu olması C) Mebusan Meclisi üyelerini halkın seçmesi D) Padişahın sürgüne gönderme yetkisinin olması E) Yasaların padişahın onayından sonra yürürlüğe gir- mesi