Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

slam tarihinde Abbasiler Dönemi'nde, Emeviler Dönemi'nde uygulanan yönetimde Arap olmayan Müslümanlara görev vermeme, uygulaması

slam tarihinde Abbasiler Dönemi'nde, Emeviler
Dönemi'nde uygulanan yönetimde Arap olmayan
Müslümanlara görev vermeme, uygulamasına son
verilmiştir.
Bu durumun,
1. Müslümanlar arasındaki dayanışmanın artması,
ll. eşitlikçi bir toplum yapısının oluşması,
III

slam tarihinde Abbasiler Dönemi'nde, Emeviler Dönemi'nde uygulanan yönetimde Arap olmayan Müslümanlara görev vermeme, uygulamasına son verilmiştir. Bu durumun, 1. Müslümanlar arasındaki dayanışmanın artması, ll. eşitlikçi bir toplum yapısının oluşması, III. halkın yönetime katılımının sağlanması gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savu- nulabilir? A) Yalnız II D) I ve II B) I ve III E) Il ve Ill - C) Yalnız III