Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

smına işaretleyinz. 2. Büyük Selçuklularda sultanın oğullarına melik, melikleri eğiten devlet adamlarına ise atabey denirdi. Ata

smına işaretleyinz.
2.
Büyük Selçuklularda sultanın oğullarına melik, melikleri
eğiten devlet adamlarına ise atabey denirdi. Atabeyler,
Musul ve Halep'te Zengiler, Azerbeycan'da İldenizoğul-
ları, Şam'da Böriler, İran'da Salgurlular adlarıyla ülke si-
nırl

smına işaretleyinz. 2. Büyük Selçuklularda sultanın oğullarına melik, melikleri eğiten devlet adamlarına ise atabey denirdi. Atabeyler, Musul ve Halep'te Zengiler, Azerbeycan'da İldenizoğul- ları, Şam'da Böriler, İran'da Salgurlular adlarıyla ülke si- nırları içinde atabeylikler kurmuşlardır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazır- ladığı savunulabilir? A Komşu ülkelerle ilişkilerin gelişmesine B) Merkezi otoritenin zayıflamasına Hükümdarın farklı bölgelerde etkisinin artmasına D) Devletin sınırlarının güvenlik altına alınmasına E) İkta sisteminin devamlılığına