Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

SOMON BALIKLARI Somon balıklan bir akarsu yatağında yumurtadan çıkar. Bir müddet büyüyüp geliştikten sonra aylarca sürecek deniz

SOMON BALIKLARI
Somon balıklan bir akarsu yatağında yumurtadan çıkar. Bir müddet büyüyüp geliştikten sonra aylarca sürecek
deniz yolculuğuna başlarlar.
Erişkinliğe ulaşana kadar yaşamlarına denizde devam ederler. Üreyebilmek
için ise doğmuş olduğu akarsu y

SOMON BALIKLARI Somon balıklan bir akarsu yatağında yumurtadan çıkar. Bir müddet büyüyüp geliştikten sonra aylarca sürecek deniz yolculuğuna başlarlar. Erişkinliğe ulaşana kadar yaşamlarına denizde devam ederler. Üreyebilmek için ise doğmuş olduğu akarsu yatağına tekrar dönerler. Göç zamanının geldiğini deniz suyu sıcaklığındaki artıştan anlayan somonlar aylarca sürecek yolculuğa başlarlar. Akarsu ve çevresinin yaşayan tüm yırtıcı canlılar beslen- mek için somonların geri dönmesini bekler. Somonlar göç yolculuğu boyunca besin zincirine büyük katkı sağlayıp ekosistemin ayakta kalmasını sağlarlar. Milyonlarca yıldır somonları göç hikayeleri devam ederken günümüzde küresel ısınmadan dolayı deniz suyu sıcaklığındaki artış somonların göçe başlama zamanında sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Yanlış zamanda göçe başlayan somonların yumurtaları bir çok farklı problem yaşanmakta ve yumurtadan çıkan yavru sayısı her geçen yıl azalmaktadır. Yukarıdaki paragrafta verilen örnekte olduğu gibi küresel ısınma sonucunda; 1. Birçok canlı türünün yaşamsal süreçlerinin olumsuz etkilenmesi ve ekosistemlerin çökmesi. II. Dünya üzerinde bazı bölgelerde kuraklığa bağlı olarak çölleşme yaşanırken, bazı bölgelerde sellerle karşı karşıya kalınması. X III. Fosil yakıtlar sonucu havaya büyük miktarda sera gazı salınması. olaylarından hangisinin gerçekleşmesi beklenir? A) I ve II B) ve III C) II ve III D) I, II ve III