Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Son devir Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan Halide Edip Adıvar; Türkiye'nin imparatorluktan cum- huriyete geçiş sürec

Son devir Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan
Halide Edip Adıvar; Türkiye'nin imparatorluktan cum-
huriyete geçiş sürecinde, Türk insanı ve toplumunun
yaşadığı değişim ve dönüşümleri kendi benliğinde ya-
şamış ve bunları da yazdığı metinlere taşım

Son devir Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan Halide Edip Adıvar; Türkiye'nin imparatorluktan cum- huriyete geçiş sürecinde, Türk insanı ve toplumunun yaşadığı değişim ve dönüşümleri kendi benliğinde ya- şamış ve bunları da yazdığı metinlere taşımış, modern bir kadın, düşünür ve eylem insanıdır. Yaşadığı devre ve tarihî köklere kopmaz bir bağ ile bağlı olan yazar; dönem ve edebî eser arasındaki çift yönlü ilişkiyi güç- lü bir seziş, okuma ve gözlemleriyle eserlerine yansı- tır. Yazın hayatına yirmi bir roman, dört hikâye kitabı, iki tiyatro, onlarca çeviri, yüzlerce fikir yazısı, yedi in- celeme kitabı ve üç anı kitabı sığdıran Adıvar, yaşadı- ğı döneme gerek kişiliği gerekse eserleriyle damga vu- rur. Cumhuriyet Dönemi Türk romanının önde gelen isimleri arasında yer alan Halide Edip Adıvar'ın roman- ları; yapı ve izleksel kurgusu açısından "bireysel ve psi- kolojik izlekli romanlar, yeniden kuruluş ve Kurtuluş Sa- vaşı izlekli romanlar, töre ve toplumsal izlekli roman- lar" olmak üzere temel üç ana başlığa ayrılır. 39. Bu parçadan hareketle Halide Edip Adıvar ile ilgili; I. kendi tarihine ve devrine bağlı olduğuna, II. eser verme bakımından üretken bir yapıya sahip olduğuna, + III. oluşturduğu eserlerinde konu çeşitliliğinin olduğu- na, + IV. tarihî olaylara tanıklık ettiğine yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) I vell Btve TV D) I, II ve IV C) I, I ve II EX1, 11 III ve IV