Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Sonuç Yayınları =T 8. my simlerin açısal hızları eşittir II. Cisimlerin çizgisel hizlan eşit değildir. V III. Cisimlere etkiyen

Sonuç Yayınları
=T
8.
my
simlerin açısal hızları eşittir
II. Cisimlerin çizgisel hizlan eşit değildir. V
III. Cisimlere etkiyen merkezcil kuvvetlerin büyüklükleri eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız ill
X
-Wine-umy
Hiz
0+
D) Il

Sonuç Yayınları =T 8. my simlerin açısal hızları eşittir II. Cisimlerin çizgisel hizlan eşit değildir. V III. Cisimlere etkiyen merkezcil kuvvetlerin büyüklükleri eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız ill X -Wine-umy Hiz 0+ D) Il ve Ill A) Yalnız I I Düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yapan cisim K noktasından geçerken ip kesiliyor. düşey Zaman C 5. C 6. D 7. E 8. B lp Konum D) Yalnız III E1, ve Ill K III -yatay Ivme X Buna göre, verilen grafiklerden hangileri cisme ait ola- bilir? Ⓡ1 yell B) C) I ve Il 0- Zaman 11 Zaman C) II ve III E, 11 ve III 49 Çalışma Testi