Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yeryüzünde Hareket (Atışlar) Soruları

Kuvvet ve Newton'un Hareket Yasaları
1. Durgun hâldeki bir cisme Şekil-l'deki gibi bir kuvvet uy-
gulandığında kuvvetin sürtünme kuvvetine bağlı değişim
grafiği Şekil-ll'deki gibi olmaktadır.
Fs
A)
III. F= 25 N ise F₁ = 20 N
S
►F
Yalnıf 1
ZON
Fs
Şekil-I
Sürtünme kuvvetinin alabileceği maksimum değer 20N ise;
1. F=10N ise F₁ = 10N V
II. F = 20N ise F = 20N V
S
of
ifadelerinden hangileri doğrudur?
II ve III
Sürtünme Kuvveti
F
Şekil-II
B) I ve II
→ Kuvvet
C) ve III
E) I, II ve III
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
Kuvvet ve Newton'un Hareket Yasaları 1. Durgun hâldeki bir cisme Şekil-l'deki gibi bir kuvvet uy- gulandığında kuvvetin sürtünme kuvvetine bağlı değişim grafiği Şekil-ll'deki gibi olmaktadır. Fs A) III. F= 25 N ise F₁ = 20 N S ►F Yalnıf 1 ZON Fs Şekil-I Sürtünme kuvvetinin alabileceği maksimum değer 20N ise; 1. F=10N ise F₁ = 10N V II. F = 20N ise F = 20N V S of ifadelerinden hangileri doğrudur? II ve III Sürtünme Kuvveti F Şekil-II B) I ve II → Kuvvet C) ve III E) I, II ve III
Sonuç Yayınları
=T
8.
my
simlerin açısal hızları eşittir
II. Cisimlerin çizgisel hizlan eşit değildir. V
III. Cisimlere etkiyen merkezcil kuvvetlerin büyüklükleri eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız ill
X
-Wine-umy
Hiz
0+
D) Il ve Ill
A) Yalnız I
I
Düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yapan cisim K
noktasından geçerken ip kesiliyor.
düşey
Zaman
C 5. C 6. D 7. E 8. B
lp
Konum
D) Yalnız III
E1, ve Ill
K
III
-yatay
Ivme
X
Buna göre, verilen grafiklerden hangileri cisme ait ola-
bilir?
Ⓡ1 yell
B)
C) I ve Il
0-
Zaman
11
Zaman
C) II ve III
E, 11 ve III
49
Çalışma Testi
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
Sonuç Yayınları =T 8. my simlerin açısal hızları eşittir II. Cisimlerin çizgisel hizlan eşit değildir. V III. Cisimlere etkiyen merkezcil kuvvetlerin büyüklükleri eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız ill X -Wine-umy Hiz 0+ D) Il ve Ill A) Yalnız I I Düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yapan cisim K noktasından geçerken ip kesiliyor. düşey Zaman C 5. C 6. D 7. E 8. B lp Konum D) Yalnız III E1, ve Ill K III -yatay Ivme X Buna göre, verilen grafiklerden hangileri cisme ait ola- bilir? Ⓡ1 yell B) C) I ve Il 0- Zaman 11 Zaman C) II ve III E, 11 ve III 49 Çalışma Testi
m/s
yer
to
üksekte iken
90
E) 10
List²
1.
Kütleleri eşit türdeş K ve L küreleri hava ortamında şekilde-
ki gibi serbetçe bırakılıyorlar.
K
B)
K nin ulaştığı limit hız 32 olduğuna göre, L cisminin
ulaşabildiği limit hızı kaç olur?
(π = 3 alınacaktır.)
A) √2
√2
3
L
C) 1
3r
D) 2
E) 3
2. Yarıçapları r ve 2r olan h ve 2h yüksekliğindeki aynı mad-
veteri kadar
4.
5.
X
limit hızların
2r
A) 1
MECCEE
Hava direncinin olduğu
bırakılan X kesik koni w
ri sırasıyla m, 4m oldu
vy
m
B)
oran
Ebatları verilen dikdör
A, B ve C yüzeyleri y
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
m/s yer to üksekte iken 90 E) 10 List² 1. Kütleleri eşit türdeş K ve L küreleri hava ortamında şekilde- ki gibi serbetçe bırakılıyorlar. K B) K nin ulaştığı limit hız 32 olduğuna göre, L cisminin ulaşabildiği limit hızı kaç olur? (π = 3 alınacaktır.) A) √2 √2 3 L C) 1 3r D) 2 E) 3 2. Yarıçapları r ve 2r olan h ve 2h yüksekliğindeki aynı mad- veteri kadar 4. 5. X limit hızların 2r A) 1 MECCEE Hava direncinin olduğu bırakılan X kesik koni w ri sırasıyla m, 4m oldu vy m B) oran Ebatları verilen dikdör A, B ve C yüzeyleri y
Qo
4. Birbirine doğru şekildeki gibi yatay atilan iki cismin yörünge-
leri kesişmesine rağmen havada çarpışmamaktadırlar.
92 m2
m₁
h₁
A) Yalnız I
D1
Hava sürtünmelerinin önemsiz olduğu ortamda cisimler
aynı anda atıldıklarına göre,
1. Cisimlerin kütleleri m₁ ve m2
II. Cisimlerin ilk hızları , ve ₂
1
I. Cisimlerin atıldığı ilk yükseklikler h, ve h₂pl
1
niceliklerinden hangileri kesinlikle farklıdır?
D) I ve II
h2
bre
B) Yalnız II
E) II ve III
Yalnız III
VEKTÖR VE HAREKET
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
Qo 4. Birbirine doğru şekildeki gibi yatay atilan iki cismin yörünge- leri kesişmesine rağmen havada çarpışmamaktadırlar. 92 m2 m₁ h₁ A) Yalnız I D1 Hava sürtünmelerinin önemsiz olduğu ortamda cisimler aynı anda atıldıklarına göre, 1. Cisimlerin kütleleri m₁ ve m2 II. Cisimlerin ilk hızları , ve ₂ 1 I. Cisimlerin atıldığı ilk yükseklikler h, ve h₂pl 1 niceliklerinden hangileri kesinlikle farklıdır? D) I ve II h2 bre B) Yalnız II E) II ve III Yalnız III VEKTÖR VE HAREKET
Inca
1. Doğrusal yolda hareket eden K ve L cisimlerinin ilk hız ve
me büyüklükleri şekildeki gibidir.
ak = 2 m/s2
A) 84
K
OK= 10 m/s
X
B) 96
aL = 4 m/s2
L=2 m/s
Birbirine doğru hızlanarak hareket eden K ve L cisimleri
4 saniye sonra karşılaştıklarına göre, x uzaklığı kaç met-
redir?
C) 100
L
D) 108
E) 116
4. E
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
Inca 1. Doğrusal yolda hareket eden K ve L cisimlerinin ilk hız ve me büyüklükleri şekildeki gibidir. ak = 2 m/s2 A) 84 K OK= 10 m/s X B) 96 aL = 4 m/s2 L=2 m/s Birbirine doğru hızlanarak hareket eden K ve L cisimleri 4 saniye sonra karşılaştıklarına göre, x uzaklığı kaç met- redir? C) 100 L D) 108 E) 116 4. E
Örnek-3
X cismi sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda 5
m/s'lik V hızıyla düşey doğrultuda aşağı atılmakta
dır. Saniyede bir fotoğraf çeken ve cisme kilitlenmiş
hareketlenme özelliğine sahip uçangöz (drone) tara
fından X cisminin fotoğrafı çekilmek istenmektedir.
10ml
Örnek -4
Tom
30m
X
H
10 m
10 m
Cisim atıldıktan sonra uçangöz şekildeki perde
önünden geçtiği sürede kaç kare fotoğraf yaka-
lar? (X cismi ilk atıldığında ilk fotoğraf çekilmektedir.)
O
A) 1
B) 2
C) 3
D) A E) 7
yükselmektedir
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
Örnek-3 X cismi sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda 5 m/s'lik V hızıyla düşey doğrultuda aşağı atılmakta dır. Saniyede bir fotoğraf çeken ve cisme kilitlenmiş hareketlenme özelliğine sahip uçangöz (drone) tara fından X cisminin fotoğrafı çekilmek istenmektedir. 10ml Örnek -4 Tom 30m X H 10 m 10 m Cisim atıldıktan sonra uçangöz şekildeki perde önünden geçtiği sürede kaç kare fotoğraf yaka- lar? (X cismi ilk atıldığında ilk fotoğraf çekilmektedir.) O A) 1 B) 2 C) 3 D) A E) 7 yükselmektedir
X ve Y çarpışır.
II.
X ve Y nin uçuş süreleri eşit olur.
III. X ve Y nin yere çarpma hızları eşit olur.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
v = 200 m/s
160
D) II ve III
11. K noktasından yatayla 53° açı yapacak şekilde ati-
lan cisim, L noktasına dik olarak çarpıyor.
K 53°
A) 405
7. C
B) Yalnız II
D) 875
RO
Buna göre, L noktasının yerden yüksekliği kaç
metredir? (g = 10 m/s²; cos53° = 0,6; sin53° = 0,8)
8. E
E) I ve III
B) 725
53°
C) I ve II
E) 1280
9. D 10.A 11. D
C) 825
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
X ve Y çarpışır. II. X ve Y nin uçuş süreleri eşit olur. III. X ve Y nin yere çarpma hızları eşit olur. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I v = 200 m/s 160 D) II ve III 11. K noktasından yatayla 53° açı yapacak şekilde ati- lan cisim, L noktasına dik olarak çarpıyor. K 53° A) 405 7. C B) Yalnız II D) 875 RO Buna göre, L noktasının yerden yüksekliği kaç metredir? (g = 10 m/s²; cos53° = 0,6; sin53° = 0,8) 8. E E) I ve III B) 725 53° C) I ve II E) 1280 9. D 10.A 11. D C) 825
atılan
cisim,
şekildeki gibi L
noktasına düşü-
yor.
53 L
Buna göre, cismin uçuş süresi kaç saniyedir?
(g = 10 m/s²; cos53° = 0,6; sin53° = 0,8)
C) 2
A)
4
3
B)
N/W
37°
Vx
3x
D)
Buna göre,
oranı kaçtır?
Vy
(sin37°= 0,6; cos37° = 0,8)
A) 1,0
B) 1,2 C) 1,4
5
3
3. Vx, Vy hızlarıyla atılan X ve Y cisimleri şekildeki yö-
rüngeleri izliyorlar.
3+
Vx
3
-=
4
E)
10
3X=√x
•ux= vy- ²2/0·
D) 2,0
916
12
endemik
Vx. 3
yo 3,2
CT
9₁6 √y =12x
E) 2,4
96
lit
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
atılan cisim, şekildeki gibi L noktasına düşü- yor. 53 L Buna göre, cismin uçuş süresi kaç saniyedir? (g = 10 m/s²; cos53° = 0,6; sin53° = 0,8) C) 2 A) 4 3 B) N/W 37° Vx 3x D) Buna göre, oranı kaçtır? Vy (sin37°= 0,6; cos37° = 0,8) A) 1,0 B) 1,2 C) 1,4 5 3 3. Vx, Vy hızlarıyla atılan X ve Y cisimleri şekildeki yö- rüngeleri izliyorlar. 3+ Vx 3 -= 4 E) 10 3X=√x •ux= vy- ²2/0· D) 2,0 916 12 endemik Vx. 3 yo 3,2 CT 9₁6 √y =12x E) 2,4 96 lit
Buna göre, cismin uçuş süresi kaç saniyedir?
(g = 10 m/s²; sin37° = 0,6 cos37° = 0,8)
A) 2
C) 4
4kt = 20.k
3K/= 5²
7. Havasız ortamda şe-
kildeki eğik düzlemin K
noktasından 5 m/s hızla
atılan bir cisim L nokta-
sına çarpıyor.
nokia
Buna göre, cismin L
noktasına çarpma hızı
kaç m/s dir?
(sin45° = cos45° =
A) 10
45
B) 15
h₁
√√2
2
M
D) 5
* 20
3
st 20t-60
Vo = 5 m/s
KV
K
E) 6
-; g = 10 m/s²)
(562)
45%
Havasız ortamda, K noktasından yatay atılan bir
bilye, şekildeki yörüngeyi izleyerek L noktasına tam
esnek çarparak M noktasına düşüyor.
K
C) 5√2 D) 5√5 E) 20
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
Buna göre, cismin uçuş süresi kaç saniyedir? (g = 10 m/s²; sin37° = 0,6 cos37° = 0,8) A) 2 C) 4 4kt = 20.k 3K/= 5² 7. Havasız ortamda şe- kildeki eğik düzlemin K noktasından 5 m/s hızla atılan bir cisim L nokta- sına çarpıyor. nokia Buna göre, cismin L noktasına çarpma hızı kaç m/s dir? (sin45° = cos45° = A) 10 45 B) 15 h₁ √√2 2 M D) 5 * 20 3 st 20t-60 Vo = 5 m/s KV K E) 6 -; g = 10 m/s²) (562) 45% Havasız ortamda, K noktasından yatay atılan bir bilye, şekildeki yörüngeyi izleyerek L noktasına tam esnek çarparak M noktasına düşüyor. K C) 5√2 D) 5√5 E) 20
L
4. K cismi şekildeki gibi v, hızı ile yatayla 53° açı yapa-
cak şekilde eğik, L ise v₂ hizi ile düşey yukarı atılıyor.
K cismi maksimum h, L ise 5h yükseğe çıkıyor.
A)
5
9
V₁
Buma göre,
V₂
(cos53° = 0,6; sin53° = 0,8)
B)
53°
5+2=
Tepe
25
9
TEST-6
oranı kaçtır?
C)
√5
4
D)
Tepe
O
V₂4
5
√√3
E)
5h
5. Dünya'da, yatayla a açısı yapacak şekilde, yerden
fırlatılan bir top 20 metre yüksekliğe çıktıktan sonra
düşüyor.
Aynı top, aynı hızla yer çekimi ivmesinin
4 m/s² olduğu bir ortamda fırlatılsaydı, kaç metre
yüksekliğe çıktıktan sonra düşerdi?
ssoniye
(g = 10 m/s²; Sürtünmeler ihmal ediliyor.)
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
L 4. K cismi şekildeki gibi v, hızı ile yatayla 53° açı yapa- cak şekilde eğik, L ise v₂ hizi ile düşey yukarı atılıyor. K cismi maksimum h, L ise 5h yükseğe çıkıyor. A) 5 9 V₁ Buma göre, V₂ (cos53° = 0,6; sin53° = 0,8) B) 53° 5+2= Tepe 25 9 TEST-6 oranı kaçtır? C) √5 4 D) Tepe O V₂4 5 √√3 E) 5h 5. Dünya'da, yatayla a açısı yapacak şekilde, yerden fırlatılan bir top 20 metre yüksekliğe çıktıktan sonra düşüyor. Aynı top, aynı hızla yer çekimi ivmesinin 4 m/s² olduğu bir ortamda fırlatılsaydı, kaç metre yüksekliğe çıktıktan sonra düşerdi? ssoniye (g = 10 m/s²; Sürtünmeler ihmal ediliyor.)
İKİ BOYUTTA HAREKET
Yatay Atış Hareketi
D
Basamaklarının yüksekliği ve genişliği 8 cm olan
yeterince uzun ve düz merdivenin üstünden yatay
olarak 5 m/s hızla bir cisim atılıyor.
Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre, cisim ka-
çıncı basamağa düşer?
12 m
(g = 10 m/s²)
25
A) 250
Die
B) 125 C) 63
2. K noktasından bir
gla
100
D) 62
E) 43
x=5+ h= 5+²
K v₁ = 50 m/s
20
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
İKİ BOYUTTA HAREKET Yatay Atış Hareketi D Basamaklarının yüksekliği ve genişliği 8 cm olan yeterince uzun ve düz merdivenin üstünden yatay olarak 5 m/s hızla bir cisim atılıyor. Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre, cisim ka- çıncı basamağa düşer? 12 m (g = 10 m/s²) 25 A) 250 Die B) 125 C) 63 2. K noktasından bir gla 100 D) 62 E) 43 x=5+ h= 5+² K v₁ = 50 m/s 20
7. Yarıçapı 50 cm olan bir disk, O noktası çevresinde
3 s periyotla dönüyor.
A)
K
√√3
2
50 cm
Buna göre, K noktasının (0-1) s aralığındaki
2
ortalama ivmesi kaç m/s² dir?
(π = 3 alınız.)
O
B) √3 C) 2 D) 3
E) 3√2
10
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
7. Yarıçapı 50 cm olan bir disk, O noktası çevresinde 3 s periyotla dönüyor. A) K √√3 2 50 cm Buna göre, K noktasının (0-1) s aralığındaki 2 ortalama ivmesi kaç m/s² dir? (π = 3 alınız.) O B) √3 C) 2 D) 3 E) 3√2 10
Hava ortamında K düzeyinden
serbest bırakılan cisim L ve M nokta-
nokta-
larından v ve 2v hızları ile geçiyor.
K, L ve M düzeylerinde cismin
ivmesi gk, g₁ ve gm olduğuna göre,
bunlar arasındaki büyüklük ilişkisi
nasıldır?
RAI
1
v=0
2v
K
L
M
TEST ER
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
Hava ortamında K düzeyinden serbest bırakılan cisim L ve M nokta- nokta- larından v ve 2v hızları ile geçiyor. K, L ve M düzeylerinde cismin ivmesi gk, g₁ ve gm olduğuna göre, bunlar arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? RAI 1 v=0 2v K L M TEST ER
2.
An
Ova
TOTO
A) 2
d
6
ve
h₁
h₂
h3
v
K
0₁ = 0
0/3
M
0/2
N
E) h₂> h₂> h₁
Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda K noktasından
serbest bırakılan cisim L ve M noktalarından sırasıyla
hızları ile geçip yerdeki N noktasına hızıyla
Yer
v
2
vuruyor.
Buna göre L, M ve N noktaları arası düşey uzaklıklar
h₁, h₂ ve h₂ nasıl sıralanır?
A) h₁ = h₂=h₂
C) h₂> h₁ > h₂
5
B) h₁ > h₂> h3
D) h₂> h₁ > h₂
ADDOND
94
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
2. An Ova TOTO A) 2 d 6 ve h₁ h₂ h3 v K 0₁ = 0 0/3 M 0/2 N E) h₂> h₂> h₁ Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda K noktasından serbest bırakılan cisim L ve M noktalarından sırasıyla hızları ile geçip yerdeki N noktasına hızıyla Yer v 2 vuruyor. Buna göre L, M ve N noktaları arası düşey uzaklıklar h₁, h₂ ve h₂ nasıl sıralanır? A) h₁ = h₂=h₂ C) h₂> h₁ > h₂ 5 B) h₁ > h₂> h3 D) h₂> h₁ > h₂ ADDOND 94
hangileri tek başına yapılırsa ampermetrede sapma
gözlenir?
AYalnız I
D) II ve III
15173
B) Yalnız II
eket ettirilme-
+
10. Dünya atmosferine giren küresel bir cisme ait hız-za-
man grafiği şekildeki gibidir.
hız
C) I ve III
(E) I, ve III
K
Buna göre,
1. Başlangıçta cisme etki eden sürtünme kuvveti cis-
min ağırlığından büyüktür.
D) II e III
→ Zaman
II. Atmosfere girdikten sonra cisme etki eden sürtün-
me kuvveti zamanla artmaktadır.
III. Cisim artan bir net kuvvet etkisinde yavaşlayan
hareket yapmıştır.
ifadelerinden hangileri doğrudur? (Atmosferin sürtünme
katsayısı ve yerçekimi ivmesi sabit kabul edilecektir.)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
çekleşe
çekleşi
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
hangileri tek başına yapılırsa ampermetrede sapma gözlenir? AYalnız I D) II ve III 15173 B) Yalnız II eket ettirilme- + 10. Dünya atmosferine giren küresel bir cisme ait hız-za- man grafiği şekildeki gibidir. hız C) I ve III (E) I, ve III K Buna göre, 1. Başlangıçta cisme etki eden sürtünme kuvveti cis- min ağırlığından büyüktür. D) II e III → Zaman II. Atmosfere girdikten sonra cisme etki eden sürtün- me kuvveti zamanla artmaktadır. III. Cisim artan bir net kuvvet etkisinde yavaşlayan hareket yapmıştır. ifadelerinden hangileri doğrudur? (Atmosferin sürtünme katsayısı ve yerçekimi ivmesi sabit kabul edilecektir.) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III çekleşe çekleşi
ÖRNER (11)
E
Fizik laboratuvarında Elif eşit hacimli X, Y, Z küreleri ile aşa-
ğıdaki deney düzeneğini hazırlıyor.
394 2ť mus?
muß
yer
X
m
mh + Imu^²=
2
71
D) Yalnız III
2m
Elif aşağıdaki çıkarımlarda bulunuyor.
X, Y, Z cisimlerinin mekanik enerjileri eşittir.
II. İpler kesildiğinde cisimler yere aynı hızla çarparlar.
III. Cisimler yere çarptıklarında cisimlerin kinetik enerjileri
eşittir.
Elif'in çıkarımlarından hangileri doğrudur?
A) T, ttve III
Z
3m
BI ve II
E) Yalnız II
Ö
C
eis
Yayınlan
C) II ve III
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
ÖRNER (11) E Fizik laboratuvarında Elif eşit hacimli X, Y, Z küreleri ile aşa- ğıdaki deney düzeneğini hazırlıyor. 394 2ť mus? muß yer X m mh + Imu^²= 2 71 D) Yalnız III 2m Elif aşağıdaki çıkarımlarda bulunuyor. X, Y, Z cisimlerinin mekanik enerjileri eşittir. II. İpler kesildiğinde cisimler yere aynı hızla çarparlar. III. Cisimler yere çarptıklarında cisimlerin kinetik enerjileri eşittir. Elif'in çıkarımlarından hangileri doğrudur? A) T, ttve III Z 3m BI ve II E) Yalnız II Ö C eis Yayınlan C) II ve III