Yeryüzünde Hareket (Atışlar) Soruları

Hava direncinin önemsiz olduğu ortamda Hakan, yerde
durmakta olan topa 25 m/s büyüklüğünde hız kazandıracak
biçimde şekilde gösterildiği gibi vurmaktadır.
Hakan
25 m/s
Top, cama çarptığına göre;
I. Camin yerden yüksekliği 15 m'dir.
II. Top atıldıktan 3 saniye sonra çarpmıştır.
45 m
III. Cama çarptığı anda topun kinetik enerjisi yere göre po-
tansiyel enerjisinden büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
(g-10 m/s², sin53°=0,8, cos53° 0,6 alınız.)
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve II
C) Yalnız III-
E) I, II ve III
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
Hava direncinin önemsiz olduğu ortamda Hakan, yerde durmakta olan topa 25 m/s büyüklüğünde hız kazandıracak biçimde şekilde gösterildiği gibi vurmaktadır. Hakan 25 m/s Top, cama çarptığına göre; I. Camin yerden yüksekliği 15 m'dir. II. Top atıldıktan 3 saniye sonra çarpmıştır. 45 m III. Cama çarptığı anda topun kinetik enerjisi yere göre po- tansiyel enerjisinden büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? (g-10 m/s², sin53°=0,8, cos53° 0,6 alınız.) B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve II C) Yalnız III- E) I, II ve III
Kuvvet ve Newton'un Hareket Yasaları
1. Durgun hâldeki bir cisme Şekil-l'deki gibi bir kuvvet uy-
gulandığında kuvvetin sürtünme kuvvetine bağlı değişim
grafiği Şekil-ll'deki gibi olmaktadır.
Fs
A)
III. F= 25 N ise F₁ = 20 N
S
►F
Yalnıf 1
ZON
Fs
Şekil-I
Sürtünme kuvvetinin alabileceği maksimum değer 20N ise;
1. F=10N ise F₁ = 10N V
II. F = 20N ise F = 20N V
S
of
ifadelerinden hangileri doğrudur?
II ve III
Sürtünme Kuvveti
F
Şekil-II
B) I ve II
→ Kuvvet
C) ve III
E) I, II ve III
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
Kuvvet ve Newton'un Hareket Yasaları 1. Durgun hâldeki bir cisme Şekil-l'deki gibi bir kuvvet uy- gulandığında kuvvetin sürtünme kuvvetine bağlı değişim grafiği Şekil-ll'deki gibi olmaktadır. Fs A) III. F= 25 N ise F₁ = 20 N S ►F Yalnıf 1 ZON Fs Şekil-I Sürtünme kuvvetinin alabileceği maksimum değer 20N ise; 1. F=10N ise F₁ = 10N V II. F = 20N ise F = 20N V S of ifadelerinden hangileri doğrudur? II ve III Sürtünme Kuvveti F Şekil-II B) I ve II → Kuvvet C) ve III E) I, II ve III
gh E) x değişmez, E-azalırdı.
K noktasından yatay doğrultuda fırlatılan bir cisim M
noktasına çarpıyor.
230h
(9)
tre
K Vo
A) 3
1,2
düşey
C) 5
L
D) 8
0,8 m
1/1/muo ² + mg
1,2 m
Buna göre, cisim M noktasına kaç m/s hızla çarp-
mıştır?
(9= 10 m/s²)
B) 4
Ex
M
2
= M/V₂² +0.9 (0₁8 + x) = 49
2
E) 10
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
gh E) x değişmez, E-azalırdı. K noktasından yatay doğrultuda fırlatılan bir cisim M noktasına çarpıyor. 230h (9) tre K Vo A) 3 1,2 düşey C) 5 L D) 8 0,8 m 1/1/muo ² + mg 1,2 m Buna göre, cisim M noktasına kaç m/s hızla çarp- mıştır? (9= 10 m/s²) B) 4 Ex M 2 = M/V₂² +0.9 (0₁8 + x) = 49 2 E) 10
Sonuç Yayınları
=T
8.
my
simlerin açısal hızları eşittir
II. Cisimlerin çizgisel hizlan eşit değildir. V
III. Cisimlere etkiyen merkezcil kuvvetlerin büyüklükleri eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız ill
X
-Wine-umy
Hiz
0+
D) Il ve Ill
A) Yalnız I
I
Düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yapan cisim K
noktasından geçerken ip kesiliyor.
düşey
Zaman
C 5. C 6. D 7. E 8. B
lp
Konum
D) Yalnız III
E1, ve Ill
K
III
-yatay
Ivme
X
Buna göre, verilen grafiklerden hangileri cisme ait ola-
bilir?
Ⓡ1 yell
B)
C) I ve Il
0-
Zaman
11
Zaman
C) II ve III
E, 11 ve III
49
Çalışma Testi
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
Sonuç Yayınları =T 8. my simlerin açısal hızları eşittir II. Cisimlerin çizgisel hizlan eşit değildir. V III. Cisimlere etkiyen merkezcil kuvvetlerin büyüklükleri eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız ill X -Wine-umy Hiz 0+ D) Il ve Ill A) Yalnız I I Düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yapan cisim K noktasından geçerken ip kesiliyor. düşey Zaman C 5. C 6. D 7. E 8. B lp Konum D) Yalnız III E1, ve Ill K III -yatay Ivme X Buna göre, verilen grafiklerden hangileri cisme ait ola- bilir? Ⓡ1 yell B) C) I ve Il 0- Zaman 11 Zaman C) II ve III E, 11 ve III 49 Çalışma Testi
K
26
180
ORULAR-4
3. Şekilde O noktası etrafında ipe bağlı düşey düz-
lemde hareket etmekte olan P cismi gösterilmiştir.
=172
+=6
yer
Ay
E
C
r A
B
P cisminin hızı sabit tutulduğuna göre aşağıda-
ki yargılardan hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) İp P cismi A noktasında iken koparsa cisim pike
atış hareketi yapar.
B) İp P cismi B veya D noktasında iken koparsa ci-
sim düşey atış hareketi yapar.
C) ip P cismi B ve D noktalarında koptuğu durum-
larda P cismi eşit sürelerde havada kalır.
D) İp P cismi E noktasında iken koparsa cisim ya-
tayda en uzun yolu alır.
E) p P cismi D noktasında iken koparsa havada
en uzun süre kalır.
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
K 26 180 ORULAR-4 3. Şekilde O noktası etrafında ipe bağlı düşey düz- lemde hareket etmekte olan P cismi gösterilmiştir. =172 +=6 yer Ay E C r A B P cisminin hızı sabit tutulduğuna göre aşağıda- ki yargılardan hangisi kesinlikle yanlıştır? A) İp P cismi A noktasında iken koparsa cisim pike atış hareketi yapar. B) İp P cismi B veya D noktasında iken koparsa ci- sim düşey atış hareketi yapar. C) ip P cismi B ve D noktalarında koptuğu durum- larda P cismi eşit sürelerde havada kalır. D) İp P cismi E noktasında iken koparsa cisim ya- tayda en uzun yolu alır. E) p P cismi D noktasında iken koparsa havada en uzun süre kalır.
2.
40
K noktasından bir taş yatayla 53°'lik açı yapacak
şekilde 50 m/s'lik hızla atıldığı an L noktasındaki
durgun arac 6 m/s² ik ivme ile hızlanmaya başlıyor.
Los
50 m/s
K
+₂
53°
3
L
iium
M
30
Taş arabanın üzerine düştüğüne göre KL
uzunluğu kaç metredir? (sin53° = 0,8;
cos53° = 0,6; hava direnci yok; g = 10 m/s²)
A) 36
B) 40
C) 44
D) 48 E) 52
1. C 2. D
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
2. 40 K noktasından bir taş yatayla 53°'lik açı yapacak şekilde 50 m/s'lik hızla atıldığı an L noktasındaki durgun arac 6 m/s² ik ivme ile hızlanmaya başlıyor. Los 50 m/s K +₂ 53° 3 L iium M 30 Taş arabanın üzerine düştüğüne göre KL uzunluğu kaç metredir? (sin53° = 0,8; cos53° = 0,6; hava direnci yok; g = 10 m/s²) A) 36 B) 40 C) 44 D) 48 E) 52 1. C 2. D
Aynı yükseklikte bulunan A ve B isimlerinden A serbest bırakıldığı
anda B yatay olarak atılıyor.
Buna göre cisimler için;
1. Yere düşme süreleri eşittir.
II. Birbirlerini sabit hızla hareket ediyor görürler.
III. Yere çarpma hızlanı eşittir.
(
yargılarından hangileri doğrudur?
O A) Yalnız I
B) I ve II
OC) I ve ill
OD) II ve III
OE) I, II ve III
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
Aynı yükseklikte bulunan A ve B isimlerinden A serbest bırakıldığı anda B yatay olarak atılıyor. Buna göre cisimler için; 1. Yere düşme süreleri eşittir. II. Birbirlerini sabit hızla hareket ediyor görürler. III. Yere çarpma hızlanı eşittir. ( yargılarından hangileri doğrudur? O A) Yalnız I B) I ve II OC) I ve ill OD) II ve III OE) I, II ve III
8.
Hava sürtünmesinin önemsenmediği ortamda yerden
düşey yukarı doğru hızıyla atılan cismin hareketinin ilk
saniyesinde aldığı yol, maksimum yüksekliğe çıkmadan
önceki son saniyesinde aldığı yolun 7 katıdır.
0
5
Buna göre, kaç m/s dir?
(g = 10 m/s²)
A) 20
20
B) 30
C) 40
D) 50
E) 70
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
8. Hava sürtünmesinin önemsenmediği ortamda yerden düşey yukarı doğru hızıyla atılan cismin hareketinin ilk saniyesinde aldığı yol, maksimum yüksekliğe çıkmadan önceki son saniyesinde aldığı yolun 7 katıdır. 0 5 Buna göre, kaç m/s dir? (g = 10 m/s²) A) 20 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 70
m/s
yer
to
üksekte iken
90
E) 10
List²
1.
Kütleleri eşit türdeş K ve L küreleri hava ortamında şekilde-
ki gibi serbetçe bırakılıyorlar.
K
B)
K nin ulaştığı limit hız 32 olduğuna göre, L cisminin
ulaşabildiği limit hızı kaç olur?
(π = 3 alınacaktır.)
A) √2
√2
3
L
C) 1
3r
D) 2
E) 3
2. Yarıçapları r ve 2r olan h ve 2h yüksekliğindeki aynı mad-
veteri kadar
4.
5.
X
limit hızların
2r
A) 1
MECCEE
Hava direncinin olduğu
bırakılan X kesik koni w
ri sırasıyla m, 4m oldu
vy
m
B)
oran
Ebatları verilen dikdör
A, B ve C yüzeyleri y
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
m/s yer to üksekte iken 90 E) 10 List² 1. Kütleleri eşit türdeş K ve L küreleri hava ortamında şekilde- ki gibi serbetçe bırakılıyorlar. K B) K nin ulaştığı limit hız 32 olduğuna göre, L cisminin ulaşabildiği limit hızı kaç olur? (π = 3 alınacaktır.) A) √2 √2 3 L C) 1 3r D) 2 E) 3 2. Yarıçapları r ve 2r olan h ve 2h yüksekliğindeki aynı mad- veteri kadar 4. 5. X limit hızların 2r A) 1 MECCEE Hava direncinin olduğu bırakılan X kesik koni w ri sırasıyla m, 4m oldu vy m B) oran Ebatları verilen dikdör A, B ve C yüzeyleri y
akı,
pak
ve
7.
1.
0
Yer çekimi ivmesinin sabit büyüklükte olduğu ve hava
direncinin önemsenmediği ortamda, bir cisim yere göre
belirli yükseklikten düşey doğrultuda yukarı yönde
atıldığında şekildeki yörüngeyi izleyerek yere çarpıyor.
Buna göre, cisim atıldıktan yere düşünceye kadar
geçen sürede cisimle ilgili çizilen,
A hız
t
2t
Fen Bilimleri Testi
0
D) I ve
zaman
III. A net kuvvet
11.
t
yer
A konum
0
t 2t 5t zaman
3t zaman
grafiklerinden hangileri kesinlikle yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I ve III
C) Yalnız III
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
akı, pak ve 7. 1. 0 Yer çekimi ivmesinin sabit büyüklükte olduğu ve hava direncinin önemsenmediği ortamda, bir cisim yere göre belirli yükseklikten düşey doğrultuda yukarı yönde atıldığında şekildeki yörüngeyi izleyerek yere çarpıyor. Buna göre, cisim atıldıktan yere düşünceye kadar geçen sürede cisimle ilgili çizilen, A hız t 2t Fen Bilimleri Testi 0 D) I ve zaman III. A net kuvvet 11. t yer A konum 0 t 2t 5t zaman 3t zaman grafiklerinden hangileri kesinlikle yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III
Qo
4. Birbirine doğru şekildeki gibi yatay atilan iki cismin yörünge-
leri kesişmesine rağmen havada çarpışmamaktadırlar.
92 m2
m₁
h₁
A) Yalnız I
D1
Hava sürtünmelerinin önemsiz olduğu ortamda cisimler
aynı anda atıldıklarına göre,
1. Cisimlerin kütleleri m₁ ve m2
II. Cisimlerin ilk hızları , ve ₂
1
I. Cisimlerin atıldığı ilk yükseklikler h, ve h₂pl
1
niceliklerinden hangileri kesinlikle farklıdır?
D) I ve II
h2
bre
B) Yalnız II
E) II ve III
Yalnız III
VEKTÖR VE HAREKET
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
Qo 4. Birbirine doğru şekildeki gibi yatay atilan iki cismin yörünge- leri kesişmesine rağmen havada çarpışmamaktadırlar. 92 m2 m₁ h₁ A) Yalnız I D1 Hava sürtünmelerinin önemsiz olduğu ortamda cisimler aynı anda atıldıklarına göre, 1. Cisimlerin kütleleri m₁ ve m2 II. Cisimlerin ilk hızları , ve ₂ 1 I. Cisimlerin atıldığı ilk yükseklikler h, ve h₂pl 1 niceliklerinden hangileri kesinlikle farklıdır? D) I ve II h2 bre B) Yalnız II E) II ve III Yalnız III VEKTÖR VE HAREKET
Inca
1. Doğrusal yolda hareket eden K ve L cisimlerinin ilk hız ve
me büyüklükleri şekildeki gibidir.
ak = 2 m/s2
A) 84
K
OK= 10 m/s
X
B) 96
aL = 4 m/s2
L=2 m/s
Birbirine doğru hızlanarak hareket eden K ve L cisimleri
4 saniye sonra karşılaştıklarına göre, x uzaklığı kaç met-
redir?
C) 100
L
D) 108
E) 116
4. E
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
Inca 1. Doğrusal yolda hareket eden K ve L cisimlerinin ilk hız ve me büyüklükleri şekildeki gibidir. ak = 2 m/s2 A) 84 K OK= 10 m/s X B) 96 aL = 4 m/s2 L=2 m/s Birbirine doğru hızlanarak hareket eden K ve L cisimleri 4 saniye sonra karşılaştıklarına göre, x uzaklığı kaç met- redir? C) 100 L D) 108 E) 116 4. E
üksekliğin
-ünge üze-
şekildeki
le cismin
M
eket eden
(t) grafiği
YAYINLARI
hızı
3. Hava direncinin önemsiz olduğu bir ortamda yerden
ile eğik atılan bir cisim şekilde verilen yörünge üzerindeki L
noktasından M noktasına t sürede gidiyor.
90
hmax
A) Yalnız I
|LM| uzaklığı, t süresi ve g yerçekimi ivmesi bilindiğine
göre;
D) II ve III
M
I. Cismin maksimum yükseklikteki (hy) hızı
max'
II. Cismin maksimum yüksekliği (hmax)
III. Cismin ilk hızı
niceliklerinden hangileri bulunabilir?
B) Yalnız II
- Yatay
E) I ve III
C) I ve II
MA
10
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
üksekliğin -ünge üze- şekildeki le cismin M eket eden (t) grafiği YAYINLARI hızı 3. Hava direncinin önemsiz olduğu bir ortamda yerden ile eğik atılan bir cisim şekilde verilen yörünge üzerindeki L noktasından M noktasına t sürede gidiyor. 90 hmax A) Yalnız I |LM| uzaklığı, t süresi ve g yerçekimi ivmesi bilindiğine göre; D) II ve III M I. Cismin maksimum yükseklikteki (hy) hızı max' II. Cismin maksimum yüksekliği (hmax) III. Cismin ilk hızı niceliklerinden hangileri bulunabilir? B) Yalnız II - Yatay E) I ve III C) I ve II MA 10
ilan cisim
a eşittir.
adar hızlan
farklıdır.
ve ll
1. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda h yüksekliğin
den yatay olarak fırlatılan cismin yörüngesi ve yörünge üze-
rindeki K, L ve M noktaları ve bu noktalardaki hızı şekildeki
gibi gösterilmiştir.
h
90
K
D) L ve M
√200
√300
Buna göre, K, L ve M noktalarının hangilerinde cismin
ivmesi g dir? (g: yerçekimi ivmesi)
A) Yalnız K
B) K ve L
√500
C) K ve M
E) K, L ve M
3. Ha
ile
no
G
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
ilan cisim a eşittir. adar hızlan farklıdır. ve ll 1. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda h yüksekliğin den yatay olarak fırlatılan cismin yörüngesi ve yörünge üze- rindeki K, L ve M noktaları ve bu noktalardaki hızı şekildeki gibi gösterilmiştir. h 90 K D) L ve M √200 √300 Buna göre, K, L ve M noktalarının hangilerinde cismin ivmesi g dir? (g: yerçekimi ivmesi) A) Yalnız K B) K ve L √500 C) K ve M E) K, L ve M 3. Ha ile no G
bir kuvvet ek
I ve Ill
B 8A
I
my
2. Hava sürtünmesinin önemsenmediği bir ortamda bir cisim, yal-
nız yer çekimi kuvvetinin etkisinde düşey yukarı atılmıştır.
Cisim, yörüngesi üzerindeki K noktasından çıkışta ve inişte
olmak üzere iki kez geçiyor.
Buna göre,
Cisim çıkarken K'deki net kuvvet ve ivme vektörleri aşağı
yöndedir.
Il Cisim inerken K 'deki net kuvvet ve ivme vektörleri aşağı
yöndedir.
11. Cisim çıkarken ivme ve hız vektörleri aynı yönlerdedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
(D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
4.
49
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
bir kuvvet ek I ve Ill B 8A I my 2. Hava sürtünmesinin önemsenmediği bir ortamda bir cisim, yal- nız yer çekimi kuvvetinin etkisinde düşey yukarı atılmıştır. Cisim, yörüngesi üzerindeki K noktasından çıkışta ve inişte olmak üzere iki kez geçiyor. Buna göre, Cisim çıkarken K'deki net kuvvet ve ivme vektörleri aşağı yöndedir. Il Cisim inerken K 'deki net kuvvet ve ivme vektörleri aşağı yöndedir. 11. Cisim çıkarken ivme ve hız vektörleri aynı yönlerdedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II (D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III 4. 49
Hava direncinin olmadığı ortamda Emrah elindeki elmayı
şekilde gösterildiği gibi Yasemin'e atmaktadır.
Emrah
45°
A) Yalnız I
h
X
Elma, atıldıktan 2 saniye sonra Yasemin'in elinde oldu-
ğuna göre;
D) I ve II
1. Elmanın atıldığı noktaya göre çıkabildiği maksimum yük-
seklik h=20 m'dir.
II. Elma, Yasemin'in eline 10 m/s büyüklüğünde hızla çarpar.
III. Yasemin'in elmanın atıldığı noktaya uzaklığı x=20 m'dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
√2
(g-10 m/s², sin45°=cos45°=
2
B) Yalnız II
Yasemin
alınız.)
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Yeryüzünde Hareket (Atışlar)
Hava direncinin olmadığı ortamda Emrah elindeki elmayı şekilde gösterildiği gibi Yasemin'e atmaktadır. Emrah 45° A) Yalnız I h X Elma, atıldıktan 2 saniye sonra Yasemin'in elinde oldu- ğuna göre; D) I ve II 1. Elmanın atıldığı noktaya göre çıkabildiği maksimum yük- seklik h=20 m'dir. II. Elma, Yasemin'in eline 10 m/s büyüklüğünde hızla çarpar. III. Yasemin'in elmanın atıldığı noktaya uzaklığı x=20 m'dir. yargılarından hangileri doğrudur? √2 (g-10 m/s², sin45°=cos45°= 2 B) Yalnız II Yasemin alınız.) C) Yalnız III E) I, II ve III