Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Soru 178 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapıl- mıştır? A) Ahmet Muhip Dıranas, şiirde biçime önem verişi, işl

Soru 178
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapıl-
mıştır?
A) Ahmet Muhip Dıranas, şiirde biçime önem verişi,
işlediği temalar, simgecilikten hareket ederek yarattığı
yeni bir şiir diliyle kendi dönemindekileri olduğu gibi,
sonra gelenleri d

Soru 178 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapıl- mıştır? A) Ahmet Muhip Dıranas, şiirde biçime önem verişi, işlediği temalar, simgecilikten hareket ederek yarattığı yeni bir şiir diliyle kendi dönemindekileri olduğu gibi, sonra gelenleri de etkilemiş bir şair olarak önem taşır. B) Cahit Sıtkı, Fransız şairleri ile kendinden önce gelen birkaç şairin etkisinde şiir yazmaya başlamış; giderek kendisine özgü, lirizmin ağır bastığı bir şiir dünyası yaratmıştır. C) Kendine özgü benzetmeler, simgeler, hayaller kullanan Fazıl Hüsnü Dağlarca, bireyin iç ve dış dünyasıyla bir- likte yurt ve dünya insanına değin genişleyen bir çem- berde, genel olarak insanın davranış ve çatışmalarını yansıtmıştır. Ziya Osman Saba, çocukluk yıllarına duyduğu özlem, aile sevgisi, küçük şeylerden duyulan mutluluk, ölüm, alın yazısına boyun eğiş gibi temaları işlediği şiirlerinde biçim olarak gittikçe özgün koşuğa yönelmiştir. Melih Cevdet Anday, Yedi Meşaleciler arasında kendine özgü şiir anlayışı ile şiiri tekdüzelikten kurtarmış, sade dille ve aruzla yazdığı şiirleri ile dikkatleri çekmiştir. Mi ve Şi et Ş m M Bu c 9 A) Y