Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Soru 2 (1) Karagöz ve orta oyunu geleneksel Türk tiyatrosunun belli baş- li türlerindendir. (II) Bunlar, önceden yazılmış ve ezb

Soru 2
(1) Karagöz ve orta oyunu geleneksel Türk tiyatrosunun belli baş-
li türlerindendir. (II) Bunlar, önceden yazılmış ve ezberlenmiş metin-
lere dayanmaktan ziyade gösteriyi ön plana alır. (III) Orta oyunun-
da asıl konunun işlendiği bölüme "fasıl" adı

Soru 2 (1) Karagöz ve orta oyunu geleneksel Türk tiyatrosunun belli baş- li türlerindendir. (II) Bunlar, önceden yazılmış ve ezberlenmiş metin- lere dayanmaktan ziyade gösteriyi ön plana alır. (III) Orta oyunun- da asıl konunun işlendiği bölüme "fasıl" adı verilirken Karagöz'de bu bölümün adı "muhavere"dir. (IV) Zaman zaman her iki oyuna da müzik eşlik eder. (V) Kişiler açısından bir karşılaştırma yapılırsa Ka- ragöz'deki Hacivat'ın orta oyunundaki karşılığı Pişekâr, Karagöz'ün karşılığı ise Kavuklu'dur. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yan- lışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V ÖSYM Sorusu