Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Soru 4: E (EV) İyonlaşma 10,4 8,84 n=4 6,67 n = 3 4,86 n=2 0 n=1 (Temel hål) Civa atomunun enerji düzeyleri diyagramı şekildeki

Soru 4:
E (EV)
İyonlaşma
10,4
8,84
n=4
6,67
n = 3
4,86
n=2
0
n=1
(Temel hål)
Civa atomunun enerji düzeyleri diyagramı şekildeki gibidir.
Buna göre taban durumunda bulunan civa atomlarını 3,85
eV enerjili X, 4,86 eV enerjili Y, 6,67 eV enerjili Z
fotonların

Soru 4: E (EV) İyonlaşma 10,4 8,84 n=4 6,67 n = 3 4,86 n=2 0 n=1 (Temel hål) Civa atomunun enerji düzeyleri diyagramı şekildeki gibidir. Buna göre taban durumunda bulunan civa atomlarını 3,85 eV enerjili X, 4,86 eV enerjili Y, 6,67 eV enerjili Z fotonlarından hangileri uyarabilir? A) Yalnız X B) X ve Y C) X ve Z D) Y ve Z E) X, Y ve Z