Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

SOSYAL BİLİMLE TARIH SORULARI 1. Osmanlı Devleti, Türk ailelerinin Balkanlarda fethedilen bölgelere yerleşmesini özendirmiştir.

SOSYAL BİLİMLE
TARIH SORULARI
1. Osmanlı Devleti, Türk ailelerinin
Balkanlarda fethedilen bölgelere
yerleşmesini özendirmiştir.
Buna göre, Osmanlı Devleti'nin;
I. Balkan uluslanna hoşgörülü
davranması,
II. Balkanlara göç edenlerden bir
süre vergi alınmamas

SOSYAL BİLİMLE TARIH SORULARI 1. Osmanlı Devleti, Türk ailelerinin Balkanlarda fethedilen bölgelere yerleşmesini özendirmiştir. Buna göre, Osmanlı Devleti'nin; I. Balkan uluslanna hoşgörülü davranması, II. Balkanlara göç edenlerden bir süre vergi alınmaması, III. Balkanlarda devşirme sistemini uygulaması, politikalarından hangileri Osmanlı Devleti'nin bu politikasına uygun olduğu söylenebilir? A) Yalnız I. C) Yalnız III. EY II. ve III. B) Yalnız II. D) I. ve II. 3.