Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Hegel'in "Gerçek bütündür." ve "Akılsal olan gerçek, gerçek olan akılsaldır" yargıları; Hegel felsefesinin özeti, kapsam ve başlangıcıdır. Hegel, bütün varlıkların tek bir özden bir yasa dâhilinde v

Hegel'in "Gerçek bütündür." ve "Akılsal olan gerçek, gerçek
olan akılsaldır" yargıları; Hegel felsefesinin özeti, kapsam
ve başlangıcıdır. Hegel, bütün varlıkların tek bir özden bir
yasa dâhilinde var olduğunu söyler. "Geist" (tin) adını verdiği
bu

Hegel'in "Gerçek bütündür." ve "Akılsal olan gerçek, gerçek olan akılsaldır" yargıları; Hegel felsefesinin özeti, kapsam ve başlangıcıdır. Hegel, bütün varlıkların tek bir özden bir yasa dâhilinde var olduğunu söyler. "Geist" (tin) adını verdiği bu öz de, salt akılsal bir şeydir. Buna göre, Hegel'in varlık anlayışı aşağıdakilerden hangisi ile nitelenebilir? A) Bütün varlığı maddeye indirgeyen materyalist bir anlayış B) Madde ve ruhu iki ayrı töz olarak kabul eden düalist anlayış C) Bütün varlığı düşünsel öz ve yapıda gören idealist bir anlayış D) Bütün varlığı Tanrı ile özdeş sayan panteist anlayış E) İnsan aklından bağımsız bir gerçekliğin var olmadığını savunan nihilist anlayış