Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

SOSYAL BİLİMLER - 2 28. 26. Metafizik bir konu olan ve felsefenin ilgi duyduğu, üzerinde düşünme ihtiyacı hissettiği ruh, soyut ve karmaşık bir yapı arz eder. Bu durum kelime anla- mi itibari ile ruh

SOSYAL BİLİMLER - 2
28.
26. Metafizik bir konu olan ve felsefenin ilgi duyduğu,
üzerinde düşünme ihtiyacı hissettiği ruh, soyut ve
karmaşık bir yapı arz eder. Bu durum kelime anla-
mi itibari ile ruh bilimi olan psikoloji için bir açmaz
olmuştur. Ruh üzeri

SOSYAL BİLİMLER - 2 28. 26. Metafizik bir konu olan ve felsefenin ilgi duyduğu, üzerinde düşünme ihtiyacı hissettiği ruh, soyut ve karmaşık bir yapı arz eder. Bu durum kelime anla- mi itibari ile ruh bilimi olan psikoloji için bir açmaz olmuştur. Ruh üzerine yazılan, çizilen her şey hava- da kalmıştır. İlk başlarda felsefenin bir alt dalı olan psikoloji, pozitif bilim olma yolunda birçok adım at- mıştır. Bu yolda atılan en sağlam adımlardan biri de davranışçı ekolün yaklaşımı olmuştur. Bu yaklaşım sadece gözlenebilen ve deneylenebilen davranışla- rin bilimsel açıdan incelenmeye değer olduğunu sa- vunur. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi- ne ulaşılamaz? A) Psikolojinin bir bilim olarak temelleri felsefenin içinde atılmıştır. B) Günümüzde psikoloji ilgi alanını davranışa çe- virmiştir. CY Psikolojinin bilimsel kimlik kazanmasında dav- ranışçı ekolün rolü büyüktür. D) Psikolojinin kelime anlamıyla ilgi alanı birbirin- den öldukça farklıdır. E) Psikoloji, metafizik konularla ilgilenir ve bu ko- hularla ilgili temellendirmeler yapar. 29. he eye