Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

SOSYAL BİLİMLER 23. Farabr ye gore içinde yaşadığımız dünyadaki varlıklar, var olmmak için her zaman bir nedene dayandığı için mümkün Vaklardır. Mumkün varlıkların ihtiyaç duyduğu bu neden se onların

SOSYAL BİLİMLER
23. Farabr ye gore içinde yaşadığımız dünyadaki varlıklar, var
olmmak için her zaman bir nedene dayandığı için mümkün
Vaklardır. Mumkün varlıkların ihtiyaç duyduğu bu neden
se onların üstünde, yüce ve mükemmel olan zorunlu bir
varlık yani T

SOSYAL BİLİMLER 23. Farabr ye gore içinde yaşadığımız dünyadaki varlıklar, var olmmak için her zaman bir nedene dayandığı için mümkün Vaklardır. Mumkün varlıkların ihtiyaç duyduğu bu neden se onların üstünde, yüce ve mükemmel olan zorunlu bir varlık yani Tanrı'dır. Farabi'nin anlatılan görüşieri aşağıdaki varlık anlayış- larından hangisine uygundur? A) Materyalizm B) İdealizm C Düalizm D) Fenomenoloji E) Dinamizm 24. "Tüm insanlar tür olarak sahip olduğu düşünme kabiliyeti sayesinde hakikatin bilgisini.ruhunda taşır. Ancak bu bilgi- nin açığa çıkabilmesi için doğru soruların sorulduğu bir di- yaloga dayanan eğitim anlayışının benimsenmesi gerekir." Asağıdakilerden hangisi narcada anlatılan görüşleri