Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

SOSYAL BİLİMLER TESTİ 3. Levinas'a göre kişinin kendisi hakkındaki endi- şelerinden doğan eylemler ahlaki değerlendirme kapsamına girmez. Örneğin acıktığımda karnimi doyurmam sadece kendimi koruma icg

SOSYAL BİLİMLER TESTİ
3. Levinas'a göre kişinin kendisi hakkındaki endi-
şelerinden doğan eylemler ahlaki değerlendirme
kapsamına girmez. Örneğin acıktığımda karnimi
doyurmam sadece kendimi koruma icgüdümden
kaynaklanır. Ama aynı endişeyi başka bir insana

SOSYAL BİLİMLER TESTİ 3. Levinas'a göre kişinin kendisi hakkındaki endi- şelerinden doğan eylemler ahlaki değerlendirme kapsamına girmez. Örneğin acıktığımda karnimi doyurmam sadece kendimi koruma icgüdümden kaynaklanır. Ama aynı endişeyi başka bir insana yöneltmek, örneğin aç bir çocuğu, misafiri ya da ya- bancıyı doyurmak, ona önem vermek ahlaki bir dav- Tanıştır. Benzer şekilde "kendime yardım etmem" beneillik ya da açgözlülükle ilgili olabilecekken, bas- kalarına yardım etmem her zaman ahlaki bir anlam çağrıştırır. Bu yüzden Levinas'a göre ahtak kavramı, kendimizin dışında, başka birisinin ya da birilerinin olduğunu kabul etmeyi zorunlu olarak içerir. Buna göre Levinas ahlaki değerlendirmenin amacı olarak aşağıdaki kavramlardan hangisini vurgulamaktadır? A) Ölçülülük B) Mutluluk Sorumluluk D) Fayda E) Dinginlik