Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Söyleme yet- smaya önem ak gösteri- etmesi karşılanma- k Tengri'ye si nuların ku- arara bağ- 6-D 3 12. Kavimler Göçü, feodalitey

Söyleme yet-
smaya önem
ak gösteri-
etmesi
karşılanma-
k Tengri'ye
si
nuların ku-
arara bağ-
6-D
3
12. Kavimler Göçü, feodaliteye ortam hazırlamanın yanında Avru-
pa'nın etnik ve siyasi çehresinin şekillenmesinde de belirleyici
UM rol oynamıştır.
Bu duruma

Söyleme yet- smaya önem ak gösteri- etmesi karşılanma- k Tengri'ye si nuların ku- arara bağ- 6-D 3 12. Kavimler Göçü, feodaliteye ortam hazırlamanın yanında Avru- pa'nın etnik ve siyasi çehresinin şekillenmesinde de belirleyici UM rol oynamıştır. Bu duruma Kavimler Göçü sonucunda görülen; I. Roma İmparatorluğu'nun topraklarının Germen kavimlerinin istilasına uğraması, de matbaayi kullanmaları II. kendisini güvende hissetmeyen halk kitlelerinin ve toprak sahiplerinin senyör adı verilen güçlü kişilerin koruyuculuğu altına girmek zorunda kalması, III. Avrupa'da Hun Devleti'nin kurulması gelişmelerinden hangilerinin neden olduğu savunulabilir? A) Yalnız I 7-E 8-B D) I ve III 9-E B) Yalnız II 10-D E) I, II ve III 11-D C) Yalnız III 12-E Strateji Yayınları SAYISAL