Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

STAR & "Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş değil, kişisel ve sosyal hayat için iş bölümü itibariyle çeşit

STAR &
"Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan
oluşmuş değil, kişisel ve sosyal hayat için iş
bölümü itibariyle çeşitli mesleklere ayrılmış bir
toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir."
(Atatürk'ün Görüş ve Direktifleri, s.95)
C) II ve II

STAR & "Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş değil, kişisel ve sosyal hayat için iş bölümü itibariyle çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir." (Atatürk'ün Görüş ve Direktifleri, s.95) C) II ve III Atatürk'ün bu ifadeleri doğrultusunda, 1. Halifeliğin kaldırılması II. Medeni Kanun'un kabul edilmesi III. Ayrıcalık bildiren unvanların yasaklanması inkılaplarından hangilerinin yapıldığı söylenebilir? A) Yalnız III B) I ve II D) I, II e III