Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

stemi ve Sıralı İkililer 10. Aşağıda verilen kareli zemin üzerindeki koordinat siste minde bir karenin kenarlarından biri göster

stemi ve Sıralı İkililer
10. Aşağıda verilen kareli zemin üzerindeki koordinat siste
minde bir karenin kenarlarından biri gösterilmiştir.
O
AY
1
1
X
Winzo
1. A
H
Buna göre bu karenin köşe noktalarından birinin ko.
ordinatları aşağıdakilerden hangisi olamaz

stemi ve Sıralı İkililer 10. Aşağıda verilen kareli zemin üzerindeki koordinat siste minde bir karenin kenarlarından biri gösterilmiştir. O AY 1 1 X Winzo 1. A H Buna göre bu karenin köşe noktalarından birinin ko. ordinatları aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) (2, 5) B) (2, 1) C) (-6, 1) D) (-7,5) 1. Ortak elemanların oluşturduğu kümeye kesişim kümes denir ve "n" sembolüyle gösterilir.