Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Sunup iki ajunni tutgu elig bitidim bitig Bu Kün Togdi ilig tidim söz başı Yörigin ayayın ay edgü kişi Basa aydım emdi bu Ay Tol

Sunup iki ajunni tutgu elig
bitidim bitig
Bu Kün Togdi ilig tidim söz başı
Yörigin ayayın ay edgü kişi
Basa aydım emdi bu Ay Toldini
Aningdın yarıyuri duk kut küni
Bu beyitler aşağıdaki eserlerin hangisinden
alınmıştır?
Kutadgu Bilig
B) Mantiku't-Tayr
D) A

Sunup iki ajunni tutgu elig bitidim bitig Bu Kün Togdi ilig tidim söz başı Yörigin ayayın ay edgü kişi Basa aydım emdi bu Ay Toldini Aningdın yarıyuri duk kut küni Bu beyitler aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır? Kutadgu Bilig B) Mantiku't-Tayr D) Atabet'ül-Hakayık E) Divân-ı Hikmet Şiirde vezin ve kafiyeye, nazım birimine ve biçimine karşı çıkılmıştır. Şiirin günlük hayatta herkesin kullandığı kelimelerle yazılması gerektiği savunulmuştur. - Günlük hayat ve sıradan insanların yaşamı şiire yansıtılmıştır. Bazı özellikleri verilen edebî dönem veya topluluk aşağıdakilerden hangisidir? B) Garip Hareketi A 1980 sonrası Türk şiiri C) II. Yeni Saf şiir anlayışı E) Millî Edebiyat 9. Insanoğlu ilkin vardır, sonra şu ya da budur. Kısacası, insanoğlu, kendi özünü, kendi eliyle yaratmak zorundadır; kişiliğini, dünya sahnesine atılarak, acı çekerek, kavga ederek yavaş yavaş belirler ve tanımlama sonuna dek inconoğlu ölmeden, insanlık yok olmadan ne inronc deniz 18. C) Garipname