Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

suol 5. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı, çağdaşlaşmayi ve Tinta benliğimize sahip çıkmayı gerektirir. Ito 7 Bu anlayışın; 1. T

suol
5. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı, çağdaşlaşmayi ve Tinta
benliğimize sahip çıkmayı gerektirir.
Ito
7
Bu anlayışın;
1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile modern ve ulusal bir
eğitim politikasının benimsenmesi,
II. Türk Tarih Kurumunun bilimsel esaslara g

suol 5. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı, çağdaşlaşmayi ve Tinta benliğimize sahip çıkmayı gerektirir. Ito 7 Bu anlayışın; 1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile modern ve ulusal bir eğitim politikasının benimsenmesi, II. Türk Tarih Kurumunun bilimsel esaslara göre çalış- malar yürütmesi, III. Yeni Türk harflerinin kabulü sonrası Batı medeni- yeti ile ilişkilerin güçlendirilmesi gelişmelerinden hangilerinin yaşanmasında etkili oldu- ğu söylenebilir? B) Yalnız Il C) I ve II A) Yalnız! D) I ve III E) I, II ve III