Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

SÜPERVİZÖR 9. Insanoğlunun yaptığı bir kötülük, hiç hesaplanmayan bir zararın yüzyıllar boyunca sürmesine neden olabilir. 3 B B

SÜPERVİZÖR
9. Insanoğlunun yaptığı bir kötülük, hiç hesaplanmayan bir
zararın yüzyıllar boyunca sürmesine neden olabilir.
3 B
B
Bu cümleyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?
A) Sifat-fiillerden biri, üçüncü tekil kişi iyelik eki almıştır.
t
B

SÜPERVİZÖR 9. Insanoğlunun yaptığı bir kötülük, hiç hesaplanmayan bir zararın yüzyıllar boyunca sürmesine neden olabilir. 3 B B Bu cümleyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Sifat-fiillerden biri, üçüncü tekil kişi iyelik eki almıştır. t B) Zarf-fiil eki almış sözcük, zaman zarfı olarak kullanılmıştır. + C) Birleşik yapılı birden fazla isim görülmektedir. t D) Yüklem, yardımcı eylemle oluşmuş birleşik fiil özelliği göstermektedir. + E) Isim-fiil türündeki sözcükte durum eki vardır. 11.