Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

SYAL BILIMLE 0), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve da olmayan veya farklı müfredat ile alanl

SYAL BILIMLE
0), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve
da olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanla-
Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
sıra dö-
ni sağ-
değe-
k, hey-
erdir.
araş-
M
zana-
nc

SYAL BILIMLE 0), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve da olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanla- Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. sıra dö- ni sağ- değe- k, hey- erdir. araş- M zana- ncilik gös- Til 2. Türkler 642 Nihavend Savaşı'ndan sonra yani VII. yüzyıl ortalarından itibaren Müslümanlarla ilişki kurmaya başla- mışlardır. İran'da kurulan Sasani Devleti'nin yıkılmasın- dan sonra Türklerle Müslüman Araplar arasında yakla şık elli yıl süren mücadeleler yaşanmıştır. Emevi Döne- mi'nden itibaren (661-750) ise Türkler, İslamiyet'in hiz- metinde yer almaya başlamışlardır. Ancak, Emevilerin Arap olmayanlara uyguladığı olumsuz politika, Türklerin İslamiyet'i benimsemesini geciktirmiştir. Metinde aktarılan bilgiyi yorumlayan Ayça'nın ifade ettiği, D.se Sasani Devleti'nin yıkılması Türklerle Müslüman Araplar arasında uzun yıllar sürecek olan çatışmala- rın başlamasına ortam hazırlamıştır. II. Türklerin İslamiyet'i benimsemelerini geciktiren etken- lerden biri Emevilerin Arap olmayan Müslümanlara yönelik olarak izledikleri baskıya dayalı politikalardır. Emevi saltanatının yıkılmasındaki temel etken Türklerle giriştikleri mücadeledir. yargılardan hangileri doğrudur? A) Yanız I B) Tainiz II D) I ve II C)Yalnız III -E) 1, Tr ve III pelo hellony upst milid obagnaq 08.08 Sulbiatpınari niyşditsbrosse melegheg leonig eynopoly coleg albmariüm Slonely solom got av enibnet maan setalenby stunda (8 todon Xysnsys nebriidid onild av lo reagoinugoy ebnihvasu povez TA halama lag som TYT/So 3. 1774 Küçü den Osma turya almıs ti'ne karşı ve Napole da Osman Yaşanan Avrupa bettiği, II. egeme diplom yorumlar A) Yalnız 4. Kırım Sa dan geçe ha yapıla mi arttırm leri için rin faizin gelişme yayımlar ye idare Bu idar 1. Osm na g II. ithal- TH Dsm mişt yargıla A) Yatr