Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

T 2. Aşağıdakilerden hangisi halk masalların özelliklerin- den değildir? 3. A) Anonim bir türdür, genellikle kısa ve yoğun bir a

T
2. Aşağıdakilerden hangisi halk masalların özelliklerin-
den değildir?
3.
A) Anonim bir türdür, genellikle kısa ve yoğun bir anlatı-
ma sahiptir.
5) Karşıt durumların temsilcisi olan kişilerin mücadelele-
rinden söz edilir; korku ve itaat amaçlandığı içi

T 2. Aşağıdakilerden hangisi halk masalların özelliklerin- den değildir? 3. A) Anonim bir türdür, genellikle kısa ve yoğun bir anlatı- ma sahiptir. 5) Karşıt durumların temsilcisi olan kişilerin mücadelele- rinden söz edilir; korku ve itaat amaçlandığı için kötü- ler galip gelir ve insanların kaderine hükmeder. C) Masallarda yer ve zaman kavramlan belirsizdir, milli ve dini motiflere hemen hiç yer verilmez. D) Çoğunda cinler, periler, devler de rol alır; masallanın bir kısmı da hayvanlarla ilgilidir. E) Masalların çoğu "Bir varmış, bir yokmuş." ya da "Ev- vel zaman içinde, kalbur saman içinde." gibi ifadelerle başlar; bunlara tekerleme ya da döşeme denir. 1. Kelile ve Dimne