Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

t Bey nda 1830 yılında oynanan bir piyes sırasında klasik ve romantik akım yandaşları arasında bir tartışma yaşanır. Tartışmanın

t Bey
nda
1830 yılında oynanan bir piyes sırasında klasik ve romantik
akım yandaşları arasında bir tartışma yaşanır. Tartışmanın
sonucunda romantizm güç kazanır. Kazanılan bu güç,
tartışmaya yol açan piyesin yazarının da adının duyulmasına
yol açar.
Bu par

t Bey nda 1830 yılında oynanan bir piyes sırasında klasik ve romantik akım yandaşları arasında bir tartışma yaşanır. Tartışmanın sonucunda romantizm güç kazanır. Kazanılan bu güç, tartışmaya yol açan piyesin yazarının da adının duyulmasına yol açar. Bu parçada sözü edilen piyes ve piyesin yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Cimri - Moliere B) Genç Warther'in Acıları - Geothe C) Hernani - Victor Hugo D) Kral Lear - Shakespeare E) Haydutlar - Schiller -Madam 3D YAYINLARI Daha önce Madam A Bu parc özellikl A) Klas C) Re RE ar