Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

t C Bir dalga leğeninde aynı fazda çalışan kaynaklar 4 cm dalga boylu dalgalar oluşturmaktadır. Kaynaklar arası uzaklık 18 cm ol

t
C
Bir dalga leğeninde aynı fazda çalışan kaynaklar 4
cm dalga boylu dalgalar oluşturmaktadır.
Kaynaklar arası uzaklık 18 cm olduğuna göre
girişim deseninde toplam kaç tane düğüm çizgisi
gözlenir?
Düşey düzlemde düzgün çembersel hareket
yapan cismin periy

t C Bir dalga leğeninde aynı fazda çalışan kaynaklar 4 cm dalga boylu dalgalar oluşturmaktadır. Kaynaklar arası uzaklık 18 cm olduğuna göre girişim deseninde toplam kaç tane düğüm çizgisi gözlenir? Düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yapan cismin periyodu 8 saniyedir.