Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

t Cumhuriyet Dönemi'nde toplumcu gerçekçilerden farklı olarak insan gerçekliğini toplumsal yönüyle değil, psikolojik yönüyle anl

t
Cumhuriyet Dönemi'nde toplumcu gerçekçilerden
farklı olarak insan gerçekliğini toplumsal yönüyle
değil, psikolojik yönüyle anlatma gayreti içinde
olan....... gibi sanatçılar da vardır. Bu sanatçılar,
olaylardan ve insanlardan hareketle bireyin iç
dünyası

t Cumhuriyet Dönemi'nde toplumcu gerçekçilerden farklı olarak insan gerçekliğini toplumsal yönüyle değil, psikolojik yönüyle anlatma gayreti içinde olan....... gibi sanatçılar da vardır. Bu sanatçılar, olaylardan ve insanlardan hareketle bireyin iç dünyasını yansıtmışlardır. 9.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) Peyami Safa B) Mustafa Kutlu D) Samim Kocagöz C) Sâmiha Ayverdi E) Abdülhak Şinasi Hisar