Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Ta 1. Sem han Ba- gir A) erde B) ba C) do- aha D) cla 11. (O II. Dönem toplumsaldan bireysele ve romantizm. den realizme geçiş d

Ta
1. Sem
han
Ba-
gir
A)
erde
B)
ba
C)
do-
aha
D)
cla
11. (O II. Dönem toplumsaldan bireysele ve romantizm.
den realizme geçiş dönemidir. Dil ağırlaşmış, ye.
ni nazım biçimleri denenir. (II) Recaizade Mahmut
Ekrem, Sami Paşazade Sezai ve Nabizade Nazım
ede

Ta 1. Sem han Ba- gir A) erde B) ba C) do- aha D) cla 11. (O II. Dönem toplumsaldan bireysele ve romantizm. den realizme geçiş dönemidir. Dil ağırlaşmış, ye. ni nazım biçimleri denenir. (II) Recaizade Mahmut Ekrem, Sami Paşazade Sezai ve Nabizade Nazım edebiyatımızda realizmin ilk temsilcileridir. Muallim Naci dışındakiler Batı ve Batı edebiyatı yanlısıdır. lar. (III) Muallim Naci, divan şiirini savunur, öteki- lerden farklı olarak şiirlerinde yalın bir dil kullanır. Tanzimat edebiyatının I. dönemi ile II. dönemi ara. sında sanatçıların sanat anlayışları, işledikleri ko- nular açısından önemli farklılıklar yoktur. (IV) Siya- sal koşulların ağırlığı ve baskılar yüzünden II. Dö- nem sanatçıları siyasal ve toplumsal konularla ilgi- lenmezler. Eserlerinde toplum sorunlarına pek yer vermezler. (V) 1. Dönem'deki halka, topluma yönel- me eğilimi yerini "sanat için sanat" anlayışına bıra- kir. Eserlerde kişisel konular, aşk, doğa işlenir. Ro- manlarda kölelik, cariyelik ve yanlış Batılılaşma ko- nuları ele alınır. (VI) E as- nis; eğil iş: ek Er. e" 2. ur 1 AYDIN YAYINLARI Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangi ikisi arasında bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır? A) I ve Il arasında B) II ve III arasında C) Il ve IV arasında D) IV ve V arasında E) V ve VI arasında