Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

takitap.com 10. Lozan Antlaşması'yla elde edilen kazanımlardan biri de Konsolosluk Mahkemelerinin kaldırılmasıdır. Hukuksal alan

takitap.com
10. Lozan Antlaşması'yla elde edilen kazanımlardan
biri de Konsolosluk Mahkemelerinin kaldırılmasıdır.
Hukuksal alandaki bağımsızlığımızla doğrudan
ilgili olan bu gelişme, antlaşmada yer alan aşa-
ğıdaki hükümlerden hangisine bağlı olarak ger-

takitap.com 10. Lozan Antlaşması'yla elde edilen kazanımlardan biri de Konsolosluk Mahkemelerinin kaldırılmasıdır. Hukuksal alandaki bağımsızlığımızla doğrudan ilgili olan bu gelişme, antlaşmada yer alan aşa- ğıdaki hükümlerden hangisine bağlı olarak ger- çekleştirilmiştir? A) Duyunu Umumiye İdaresi'nin kaldırılmasıyla B) Boğazların uluslararası komisyonun yönetimine bırakılmasıyla C) Kapitülasyonların kaldırılmasıyla D) Kabotaj hakkının Türk hükümetine verilmesiyle EDış borçların taksitlendirilmesiyle