Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Tanzimat Dönemi şiirleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Dilde sadeleşme fikri savunulmuş; fakat bunda ba

Tanzimat Dönemi şiirleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Dilde sadeleşme fikri savunulmuş; fakat bunda başarılı
olunamamıştır.
B) Tanzimat şiirinde söyleyişten çok fikirler ve yeni konular önem
kazanmıştır.
C) Gazel, kaside, murabba,

Tanzimat Dönemi şiirleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Dilde sadeleşme fikri savunulmuş; fakat bunda başarılı olunamamıştır. B) Tanzimat şiirinde söyleyişten çok fikirler ve yeni konular önem kazanmıştır. C) Gazel, kaside, murabba, terkib-i bent, terci-i bent gibi nazım biçimlerinin yanında yeni nazım biçimleri de kullanılmıştır. D) Hece ölçüsüyle yazma isteğine karşın genellikle aruz ölçüsü kullanılmıştır. E) Şiirde parça güzelliği esas alınmış, anlam beyitte tamamlanmıştır.