Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Tarih Öğretmeni, Çınar'a ödev olarak Osmanlı toplum yapısı konusunu vermiştir. Çınar, hazırladığı ödevde Osmanlı top- lum yapısı

Tarih Öğretmeni, Çınar'a ödev olarak Osmanlı toplum yapısı
konusunu vermiştir. Çınar, hazırladığı ödevde Osmanlı top-
lum yapısını beş madde yazmış ancak öğretmeni bunlardan
birinin yanlış olduğunu belirtmiştir.
Buna göre öğretmenin, Çınar'ın ödevinde yanl

Tarih Öğretmeni, Çınar'a ödev olarak Osmanlı toplum yapısı konusunu vermiştir. Çınar, hazırladığı ödevde Osmanlı top- lum yapısını beş madde yazmış ancak öğretmeni bunlardan birinin yanlış olduğunu belirtmiştir. Buna göre öğretmenin, Çınar'ın ödevinde yanlış oldu- ğunu belirttiği özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Devlet çok uluslu toplum yapısına sahiptir. B) Devlet içindeki gayrimüslimler din, mezhep, vicdan öz- gürlüğü yanında kendi kültürlerini ve benliklerini cemaat sistemleri içinde yaşatmışlardır. C) Askeriler denilen yöneticiler arasında Müslüman olma- yanlara yer verilmemiştir. D) Osmanlı millet sistemi, bir sosyal sınıflama esasına da- yanmamıştır. E) Reaya arasında haklar bakımından değil, yükümlülükler bakımından farklılıklar vardır.