Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Televizyondaki tarihî bir belgeselde "Bu savaşta Os- manlı kuvvetleri Midye-Enez hattını aşarak Meriç Nehri'ne kadar ilerleme şa

Televizyondaki tarihî bir belgeselde "Bu savaşta Os-
manlı kuvvetleri Midye-Enez hattını aşarak Meriç
Nehri'ne kadar ilerleme şansını elde etmişlerdir." ifade-
sine rastlayan Eylül'ün, izlediği belgeselin aşağıdaki-
lerden hangisiyle ilgili olduğu savunula

Televizyondaki tarihî bir belgeselde "Bu savaşta Os- manlı kuvvetleri Midye-Enez hattını aşarak Meriç Nehri'ne kadar ilerleme şansını elde etmişlerdir." ifade- sine rastlayan Eylül'ün, izlediği belgeselin aşağıdaki- lerden hangisiyle ilgili olduğu savunulabilir? A) 93 Harbi B) Trablusgarp Savaşı C) I. Balkan Savaşı D) II. Balkan Savaşı E) I. Dünya Savaşı