Soru:

Tepkime hızının ölçülmesi için çeşitli özelliklerin değişim- lerine bakılmalıdır. Bu özellikler basınç, hacim, pH, renk, iletken

Tepkime hızının ölçülmesi için çeşitli özelliklerin değişim-
lerine bakılmalıdır. Bu özellikler basınç, hacim, pH, renk,
iletkenlik değişimleri olabilir.
Aşağıda bazı olayların değişimleri şekiller üzerinden an-
latılmak istenmiştir.
I.
II.
III.
C₂H₂(g)
Ka

Tepkime hızının ölçülmesi için çeşitli özelliklerin değişim- lerine bakılmalıdır. Bu özellikler basınç, hacim, pH, renk, iletkenlik değişimleri olabilir. Aşağıda bazı olayların değişimleri şekiller üzerinden an- latılmak istenmiştir. I. II. III. C₂H₂(g) Kap I. I. kap II. II. kap III. II. kap I. durum IV. III. kap V. III. kap 0 2V H₂O T (H₂(g) + Cl₂(g) →→→ 2HCl(g)) Buna göre bu tepkimelerde; KNO3 katısı Br, li su II. durum (KNO3(K)→→→→→K*(suda) + NO3(suda)) K+ Basınçtaki artış T (C₂H₂(g) + Br₂ →→ C₂H₂Br (suda)) 2 renksiz turuncu renksiz NO₂ pH değişimi İletkenlikteki azalma Renkteki açılma Basınçtaki azalma Hızın ölçüldüğü özellik C₂H₂Br4 2V özelliklerinden kaç tanesinin değişimi takip edilerek tepkime hızında ölçüm yapılabilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 2. PU=PRT 3.

Soru Çözümünü Göster