Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Teravet, Zehra Hanım diğer kişilerdir. evher Ağa eserin kahramanlarıdır. 3. Asaf Paşa, ona aşık olan Tanzimat sonrası İstanbul'u

Teravet, Zehra Hanım diğer kişilerdir.
evher Ağa eserin kahramanlarıdır.
3.
Asaf Paşa,
ona aşık olan
Tanzimat sonrası İstanbul'unun giderek genişleyen bir
sosyal sınıfı vardır: Alafrangalık özentisi içinde olanlar.
Bunlar bir Fransız gibi giyinince, göster

Teravet, Zehra Hanım diğer kişilerdir. evher Ağa eserin kahramanlarıdır. 3. Asaf Paşa, ona aşık olan Tanzimat sonrası İstanbul'unun giderek genişleyen bir sosyal sınıfı vardır: Alafrangalık özentisi içinde olanlar. Bunlar bir Fransız gibi giyinince, gösterişli yerlerde su gibi para harcayınca, çat pat Fransızca konuşup çapkınlık ya- pinca "asri" olunacağını düşünen kişilerdir. Üretmeden tü- keten ve hep gülünç durumlara düşürülen bu insanlardan biri de Mustafa Meraki'nin oğlu Felatun Bey'dir. Yazar, onun karşısına Rakım Efendi'yi çıkarır. Felatun Bey'in tam zıttı olan bu kişi, küçük yaşta anasız babasız kalmış yoksul bir kişidir ama çamaşırcılık yaparak onu yetişti- ren dadısının yardımıyla hayata tutunur. Ona karşı hep minnet duygusu besler ve ona layık olmaya çalışır. Kendi çabalarıyla Fransızca öğrenir, iyi bir iş bulur, yabancılara Türkçe dersi verir. Evine cariye olarak aldığı Canan'ı ye- tiştirir, onunla evlenir ve mutlu olur Rakim Efendi, biraz da yazarının kişilik özelliklerini yansıtı? Karşılaştırılan bu iki arkadaştan birincisi varlıktan yokluga yuvarlanır, ikin- cisi ise yokluktan ve mutsuzluktan varlığa ve mutluluğa ulaşır daha doğrusu yazar tarafından ulaştırılır. Yukarıda kişileri hakkında bilgi verilen romanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Romanda otobiyografik ögeler bulunmaktadır. B) Kahramanlar "karakter" değil "tip" olarak çizilmiştir. C) Mekân tasvirleri kahramanların kişiliğini daha iyi anla- maya yardımcı olacak niteliktedir. D) Romantizm akımında özgü bir iyi - kötü çatışması bu- lunmaktadır. E) Yazıldığı zamanın zihniyet unsurlarını yansıtan sosyal bir roman olan bu eser Ahmet Mithat'a aittir.