Soru:

TEST 06 HİBRİT II. Oda koşullarında, X katı hâldedir. III. X ve Y nin atom numaraları arasındaki fark 5 tir. yargılarından hangi

TEST
06
HİBRİT
II. Oda koşullarında, X katı hâldedir.
III. X ve Y nin atom numaraları arasındaki fark 5 tir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız III
A) Yalnız I
1. X³+ ile Y2 iyonları Ne ile izoelektroniktir.
Buna göre,
1. X ve Y arasında oluşan ka

TEST 06 HİBRİT II. Oda koşullarında, X katı hâldedir. III. X ve Y nin atom numaraları arasındaki fark 5 tir. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız III A) Yalnız I 1. X³+ ile Y2 iyonları Ne ile izoelektroniktir. Buna göre, 1. X ve Y arasında oluşan kararlı bileşiğin formülü X₂Y 3 tür. D) Il ve Ill C) I ve Il 2 6 TARZI E) I, II ve III ANALIZ IIII! şeki Bur 1. E

Soru Çözümünü Göster