Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Test: 1 Tanzimat Dönen 3. AYT Heplumsa bireysel 1. Tanzimat I ve II. dönem şiirinin karşılaştırmasıyla il- gili olarak aşağıdaki

Test: 1
Tanzimat Dönen
3.
AYT
Heplumsa
bireysel
1.
Tanzimat I ve II. dönem şiirinin karşılaştırmasıyla il-
gili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı
yapılmıştır?
A) 1. Dönem'de gazel) kaside, terkibibent gibi klasik
edebiyatın nazım biçimleri

Test: 1 Tanzimat Dönen 3. AYT Heplumsa bireysel 1. Tanzimat I ve II. dönem şiirinin karşılaştırmasıyla il- gili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? A) 1. Dönem'de gazel) kaside, terkibibent gibi klasik edebiyatın nazım biçimleri kullanılırken II. Dö- nem'de Fransız şiirinin etkisiyle yeni biçimler de- nenmeye başlanmıştır. B) Her iki dönemde de aruz ölçüsü kullanılmış, hece ölçüsü az da olsa denenmiş ve nazım birimi olarak çoğunlukla beyit kullanılmıştır. C) 1. Dönem'de siyasal ve toplumsal sorunlar, II. Dö- hem'de bireysel ve duygusal konular işlenmiştir. D) 1. Dönem şairleri dili yalınlaştırmaya çalışmış, II. Dönem şairleri ise şiiri sanat açısından ele alıp ağır bir dil kullanmışlardır. E) 1. Dönem'de konu bütünlüğü esas alınırken II. Dö- nem'de parça bütünlüğüne önem verilmiştir.