Soru:

TEST-5 4. X, molekülünün Lewis yapısı :XX: şeklindedir. Buna göre bu molekül ve X atomu ile ilgili aşa- ğıdakilerden hangisi yan

TEST-5
4. X, molekülünün Lewis yapısı :XX: şeklindedir.
Buna göre bu molekül ve X atomu ile ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) X₂ molekülünde üçlü () kovalent bağ bulunur.
B) Apolar moleküldür.
C) Molekül içi bağlar apolardır.
D) X elementi IUP

TEST-5 4. X, molekülünün Lewis yapısı :XX: şeklindedir. Buna göre bu molekül ve X atomu ile ilgili aşa- ğıdakilerden hangisi yanlıştır? A) X₂ molekülünde üçlü () kovalent bağ bulunur. B) Apolar moleküldür. C) Molekül içi bağlar apolardır. D) X elementi IUPAC sistemine göre periyodik sis- temde 5. grupta yer alır. E) Bir molekülünde bağ oluşumuna katılmayan de- ğerlik elektron sayısı 4'tür. X EX

Soru Çözümünü Göster