Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

TEST-53 31 ran Başta şiir olmak üzere XX. yüzyıl fikir, kültür ve sanat hayatı- nın önemli simalarındandır. Osmanlı kültürü ve t

TEST-53
31
ran
Başta şiir olmak üzere XX. yüzyıl fikir, kültür ve sanat hayatı-
nın önemli simalarındandır. Osmanlı kültürü ve tarihine hay-
olan şair, Türk kültürü ve uygarlığını Anadolu coğrafyası
içinde ele alır. Fransız tarihçi Albert Sorel'in "Türk ta

TEST-53 31 ran Başta şiir olmak üzere XX. yüzyıl fikir, kültür ve sanat hayatı- nın önemli simalarındandır. Osmanlı kültürü ve tarihine hay- olan şair, Türk kültürü ve uygarlığını Anadolu coğrafyası içinde ele alır. Fransız tarihçi Albert Sorel'in "Türk tarihinin keşfedilmemiş bir güzellik" olduğunu söylemesi onu çok et- kilemiş ve Türk tarihini incelemeye başlamıştır. Divan şiirinin şekil özellikleri ile Batı şiirinin anlatım özelliklerini başarı ile birleştirerek "neoklasik" akımının temsilcisi olmuştur. Şiirde iç ahengi her şeyden üstün tutmuştur. Onun için şiir, "musi- kiden başka türlü bir musiki"dir. Türk aruzuna son şeklini o verir. Ok şiirini hece vezniyle, bunun dışındaki bütün şiirlerini aruz vezni ile yazmıştır. Türkçeyi aruz ölçüsüne başarıyla uy- gulamıştır. Türk edebiya- etifünun şairi azmıştır. (II) arak bu tü- alkın için- in duygu arını dile sanatçı, Konuş- Küfe, nde- 1. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılan şairin ya- pitlarından biridir? A) Safahat C) Dinle Neyden E) Fırtına ve Kar IndB) Varidat-ı Süleyman DTEski Şiirin Rüzgârıyla 114 1) Şiire, I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yıllarında baş- yan, Mütareke yıllarında şöhret kazanan Beş Hececiler, adolu'yu ve sıradan insan tipini şiire soktular. (II) Hecenin - Şairi adıyla da anılan bu sanatçılar, Milli Edebiyat akı- dan etkilenmiş ve ilk şiirlerinde aruz ölçüsünü kulla onra hece ölçüsüne germinl Yayıncılık 11