Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

TEST - 9 Hikaye türünün gelişimi "Batılı hikâyemiz, Doğulu hikayemizle başlar." cümlesiyle özetlenebilir. Türk edebiyatında hikâ

TEST - 9
Hikaye türünün gelişimi "Batılı hikâyemiz, Doğulu
hikayemizle başlar." cümlesiyle özetlenebilir. Türk
edebiyatında hikâye adıyla bilinen eserler bugünkü
öykü tanımından farklıdır. Eski hikâyeler "kissadan
hisse" verme kaygısıyla yazılmıştır. Yani

TEST - 9 Hikaye türünün gelişimi "Batılı hikâyemiz, Doğulu hikayemizle başlar." cümlesiyle özetlenebilir. Türk edebiyatında hikâye adıyla bilinen eserler bugünkü öykü tanımından farklıdır. Eski hikâyeler "kissadan hisse" verme kaygısıyla yazılmıştır. Yani olay, kişi, yer ve zaman okuyucuya "hisse" aldırmak içindir. Batılı anlamda hikâye denilince ise Maupassant veya Çehov tarzında yazılan öyküler anlaşılmalıdır. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi "Do- ğulu hikâye" örneği sayılamaz? A) Hz. Ali cenknåmeleri B) Ömer Seyfettin hikâyeleri C) Dede Korkut Hikâyeleri D) Mem u Zin hikâyesi E) Yusuf ile Züleyha mesnevisi