Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Testokul SIVI-SIVI homojen 5. Aşağıdaki ayrımsal damıtma düzeneğinde X ve Y SIVI- larından oluşan bir karışım bileşenlerine ayrı

Testokul
SIVI-SIVI homojen
5. Aşağıdaki ayrımsal damıtma düzeneğinde X ve Y SIVI-
larından oluşan bir karışım bileşenlerine ayrıştırılmak-
tadır.
Damitma
balonu
Yswits
Toplama
kabi
Sıcaklık 78 °C'ye ulaştığında Y Sıvısının tamamı
toplama kabında bulunduğun

Testokul SIVI-SIVI homojen 5. Aşağıdaki ayrımsal damıtma düzeneğinde X ve Y SIVI- larından oluşan bir karışım bileşenlerine ayrıştırılmak- tadır. Damitma balonu Yswits Toplama kabi Sıcaklık 78 °C'ye ulaştığında Y Sıvısının tamamı toplama kabında bulunduğuna göre, aşağıdaki ifa- delerden hangisi yanlıştır? A X - Y karışımı homojendir. V B) X polar ise Y SIVISI da polardır. C) Y'nin kaynama noktası X'inkinden küçüktür. D) İşlem sonunda damıtma balonunda saf X SIVISI bu- lunur. E) Toplama kabında saf Y SIVISI bulunur.