Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

thertes NOT ANADOLU SELÇUKUD. ligg yold In Kervansaraylar Türk-İslam devletlerinde görülen ribatların devamı niteliğindedir. İlk

thertes
NOT
ANADOLU SELÇUKUD.
ligg
yold
In Kervansaraylar Türk-İslam devletlerinde görülen ribatların devamı niteliğindedir. İlk
zamanlar sınır boylarını ve stratejik bölgeleri korumak amacıyla inşa edilen yapılarken
20silerleyen yıllarda bu özelliklerini

thertes NOT ANADOLU SELÇUKUD. ligg yold In Kervansaraylar Türk-İslam devletlerinde görülen ribatların devamı niteliğindedir. İlk zamanlar sınır boylarını ve stratejik bölgeleri korumak amacıyla inşa edilen yapılarken 20silerleyen yıllarda bu özelliklerini yitirmiş, zamanla kervanların yol güvenliğinin sağlan- dığı ve insanların konaklama ihtiyaçlarının karşılandığı yerlere dönüşmüştür. verdif Kervansaray & Devletin vetmesi ve ucieti Han: boy unco scretsi is yer Schi Türk-İslam devletleri zamanında kervansaraylarla birlikte han adı verilen yapılar da vardı. Yolcular ve tüccarlar için yapılmış olan hanlar, ticari amaçla yapılan ve ücretli olan işletmelerdi. Bu özelliklerinden dolayı hanlar, ribat ve kervansaraylardan ayrıl- maktadır. H Nitelikli Asyanlardır se çoke Asd kazend! ama olumsuz olda tampontör 1230'da Harzemşahlar ile yapılan Yassıçemen Savaşı kazanıldı. 1240'da Türk tarihinin ilk dinî nitelikli toplumsal ayaklanması olan rapmen Devlet idare edilened Baba İshak İsyanı çıktı. Pester 1243 Kösedağ Savası'nı İlhanlılara karşı kaybetti. Kösedağ savaşı'nın sonucları sunlardır; ASD ilhanlılard Hry Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu. İkinci Türk devletleri kuruldu. Anadolu Selçukluları, İlhanlılara bağımlı hâle geldi. Anadolu'da Türk nüfusu arttı. (Olumlu sonuc) Rum bironys Anadolu tahrip edildi. > Zem siyasi 1308'de yıkatan ille kased 1299 da@smanlı kuruldu. Bazuk DIKKAT 2. Kösedağ ve Ankara Savaşlarının ortak sonucu; Anadolu Türk birliğinin bozulma- sidir. Birden forld Türk devletinin olur. zemin hazırladı Thanklarla yor vanscrau Mesutits it to dren Avrupell kaynaklar