Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

top- adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, baş- langıçta belirtilen temel ilkelere da

top-
adalet anlayışı içinde,
insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, baş-
langıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik laik
ve sosyal bir hukuk devletidir." denilerek Cumhuriyetin
temel nitelikleri belirtilmiştir.
Buna göre aşağı

top- adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, baş- langıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik laik ve sosyal bir hukuk devletidir." denilerek Cumhuriyetin temel nitelikleri belirtilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin demel nitelikleri ile bağdaşmaz? A Devletin kimsesiz ve yoksulllara para yardımı yapması (B)Din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımcılığının yasaklanması CHükümet çalışmalarının yargı denetimine açık olması Bütün okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olması E) Bireylerin dini ve siyasi görüşlerini açıklamasının ya- saklanması 2. Aşağıdakilerden hangisinin Atatürk'ün temel ilkele- rinden olan cumhuriyetçilikle bağdaştığı söylene- mez? Mill irade Sealm A Siyasi partilerin kurulması B) Seçimlerin belli sürelerde yapılması meelis seame CÇift dereceli seçim sisteminin uygulanması DY Herkese oy hakkının tanınması Bireylerin devlet yönetimine katılması 4. T 1 3. Türk milliyetçiliğinin amacı, Türk ulusunun her alanda yükselmesi ve menfaatlerinin korunmasıdır. masi Bu bilgilere göre, Türk karasularında işletmecilik haklarının sadece Türklere bırakılması, 5. II. Türk tarihinin araştırılması amacıyla Türk Tarih Kuru- munun kurulması Lu yabancılara tanınan ekonomik ayrıcalıkların kaldırıl- kapitiyasyonlar Jarinden hangilerinin milliyetçilik ilkesi ile ortak dil