Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

TOstokul Lise 0K00-10.05KT078 3. KİMYA 18 P Karışım A) Fe-S tozu B) Kan C) Tuz - şeker D) Zeytinyağı - su E) Naftalin - su 1. su

TOstokul Lise 0K00-10.05KT078
3.
KİMYA
18
P
Karışım
A) Fe-S tozu
B) Kan
C) Tuz - şeker
D) Zeytinyağı - su
E) Naftalin - su
1. suda çözme,
II. buharlaştırma,
-III. mıknatıslama,
IV. süzme 3
AD SOYAD
123
20
Aşağıdaki karışımlardan hangisinin ayırma yöntemi
y

TOstokul Lise 0K00-10.05KT078 3. KİMYA 18 P Karışım A) Fe-S tozu B) Kan C) Tuz - şeker D) Zeytinyağı - su E) Naftalin - su 1. suda çözme, II. buharlaştırma, -III. mıknatıslama, IV. süzme 3 AD SOYAD 123 20 Aşağıdaki karışımlardan hangisinin ayırma yöntemi yanlış verilmiştir? 1. Aşağıdaki karışımlardan hangisi mıknatıs yardımıy- 4. la bileşenlerine ayrılabilir? A) Demir tozu-piker tozu B) Demir - çinko alaşımı C) Alüminyum tozu - kurşun tozu D) Pas ve talaş E) Çinko tozu - nikel tozu AII, I, IV, II 1,LV, 11 E) I, II, IV işlemlerinin uygulanma sırası aşağıdakilerin hangi- sinde doğru verilmiştir? 100 Ayırma Yöntemi Mıknatıslama Diyaliz V Ayrımsal kristallendirme Ayrımsal damıtma Süzme ✓ Naftalin, şeker ve nikel tozundan oluşan bir karışımı 6. bileşenlerine ayırmak için; 2 CEVAPLAR B) III, I, II, IV D) I, ITV, III Son A B 5. CD AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ - I E Son ABCD 6 OC M DOO 10 10% C B E ABCDE D) I ve II 11 Diyaliz yöntemiyle ilgili, 1. Kolloidal karışımlara uygulanır. II. Kanın metabolik atıklardan temizlenmesinde kulla- nılır. ✓ III. İşlemde yarı geçirgen zar kullanılır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II 1200 13 14) 15 A) Ayırma hunisi B) Flotasyon C) Ayrımsal damitma D) Süzme E) Ayrımsal kristallendirme Karışım A) Kirli kan B) Kum-çakıl C) Kolonya D) Tuzlu su E) Çamaşır sodası - su B₁. C) Yalnız III Aşağıdaki ayrıştırma yöntemlerinden hangisinde karışımı oluşturan bileşenlerin kaynama sıcaklıkla- rının farklılığından yararlanılır? I, II ve III Aşağıdaki karışımlardan hangisinin bileşenlerine ayrılma yöntemi yanlış verilmiştir? Ayırma Yöntemi Diyaliz Eleme Ayrımsal damıtma Basit damitma Süzme