Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Türk Dili ve Edebiyatı 9. Tanzimat ve Servetifünun hikâyesiyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Tanzima

Türk Dili ve Edebiyatı
9.
Tanzimat ve Servetifünun hikâyesiyle ilgili olarak
aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Tanzimat hikâyelerinde karakter oluşturulamamış,
Servetifünun hikâyelerinde ise karakterler oluştu-
rulmuştur.
B) Tanzimat hikâyelerind

Türk Dili ve Edebiyatı 9. Tanzimat ve Servetifünun hikâyesiyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Tanzimat hikâyelerinde karakter oluşturulamamış, Servetifünun hikâyelerinde ise karakterler oluştu- rulmuştur. B) Tanzimat hikâyelerinde de Servetifünun hikâyelerin- de de betimlemeler süs ögesi olarak kullanılmıştır. Tanzimat hikâyeleri de Servetifünun hikâyeleri de çoğunlukla İstanbul'da geçmektedir. V D) Tanzimat hikâyelerinde sanatçılar kendilerini giz- lememiş, olayların akışına karışmış; Servetifünun hikâyelerinde ise gizlemiştir. E Tanzimat Dönemi hikâyelerinde toplumsal konular, Servetifünun Dönemi hikâyelerinde bireysel konu- lar işlenmiştir. 10