Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

& TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER - 1 11. Tanzimat Dönemi Türk tiyatrosuyla ilgili aşağıda ve- rilen bilgilerden hangis

&
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER - 1
11. Tanzimat Dönemi Türk tiyatrosuyla ilgili aşağıda ve-
rilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Namık Kemal; Vatan Yahut Silistre, Celaleddin Har-
zemşah oyunlarında tarihsel konuları; Gülnihal, Za-
vallı Çoc

& TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER - 1 11. Tanzimat Dönemi Türk tiyatrosuyla ilgili aşağıda ve- rilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Namık Kemal; Vatan Yahut Silistre, Celaleddin Har- zemşah oyunlarında tarihsel konuları; Gülnihal, Za- vallı Çocuk, Akif Bey adlı oyunlarında ise toplumsal konuları işlemiştir. B) Osmanlı Tiyatrosu, Ahmet Mithat'ın, Çerkez Özden- ler adlı dramının hürriyet duygularını aşıladığı ge- rekçesiyle II. Abdülhamit tarafından kapatılmıştır. C) Batılı anlamda ilk tiyatro eserimiz, Şinasî'nin 1860 yılında Tercüman-ı Ahvâl'de tefrika ettiği Şair Evlen- mesidir. D) Ahmet Vefik Paşa, Moliere'den çevirdiği Zor Nikâh ve Zoraki Tabip gibi adaptasyon tarzında eserler vermiştir. Manzum ve mensur oyunlar yazan Abdülhak Hamit Tarhan'ın Afife Anjelik komedisi Batılı anlamda ti- yatronun bütün özelliklerini taşır. 8