Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER-1 17. Her şeyi yararlık düşüncesi ve duygusuyla anlamlandırmaya çalışan Romalılar, esas

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER-1
17. Her şeyi yararlık düşüncesi ve duygusuyla anlamlandırmaya çalışan
Romalılar, esası insanın mutluluğu üzerine kurgulanmış bir düşünce
platformunda pratiğe yönelmişti. Bu yönelimle öncelikle büyük yol-
lar, köpr

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER-1 17. Her şeyi yararlık düşüncesi ve duygusuyla anlamlandırmaya çalışan Romalılar, esası insanın mutluluğu üzerine kurgulanmış bir düşünce platformunda pratiğe yönelmişti. Bu yönelimle öncelikle büyük yol- lar, köprüler, limanlar yaptılar ve geniş tarım alanları yaratabilmek için bataklıkları kuruttular. Her şehrin kendisini besleyecek kadar tarım arazisine sahip olmasını kural hâline getiren Roma kralları aynı zamanda şehrin temiz ve yeterli içme suyuna sahip olmasını da önemsiyordu. Bu nedenle Roma Dönemi'nin en gözde mesleği mimarlık ve mühendislik olmuştu. Dönemin önemli mühendislerin- den biri olan Frontinus, Roma'ya su getirme işiyle görevlendirilmiş; benzer şekilde tarihte yer etmiş bir diğer mimar olan Agrippa da çeşitli dinî ve siyasi yapılar tasarlamış ve bunları yapmıştır. Ancak mimarlık hakkında yazdığı kitap ve çizdiği planlarla zamanını aşan bir üne kavuşan Vitruvius'tur. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? A) Geçmişten günümüze şehirlerin önemli sorunlarından biri de su temini olmuştur. B) Vitruvius, öldükten sonra da şöhreti sürmüş bir Roma Dönemi mimarıdır. C) Mimarlık ve mühendislik, toplumsal yararlılık üzerine kurulduğu için günümüzde de hâlâ gözde mesleklerdir. D) Roma Dönemi'nde Frontinus ve Agrippa mimarlığın pratiğiyle değil, teorisiyle ilgilenmiş önemli isimlerdir. E) Faydacılık, Roma felsefesinin temel özelliğidir; bu nedenle sa- nat eserleri Roma Dönemi'nde geri planda kalmıştır.