Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1 17. yüzyıl şairidir. Yazdığı şiirlerinden anlaşıldığı üzere bir ordu şairidir. Şiir

Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1
17. yüzyıl şairidir. Yazdığı şiirlerinden anlaşıldığı üzere
bir ordu şairidir. Şiirlerinde Bağdat'tan Tuna boylarına
kadar geniş bir coğrafyayı gezmiştir. Türbesinin Yemiş
İskelesi'nde olduğu rivayet edilmektedi

Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1 17. yüzyıl şairidir. Yazdığı şiirlerinden anlaşıldığı üzere bir ordu şairidir. Şiirlerinde Bağdat'tan Tuna boylarına kadar geniş bir coğrafyayı gezmiştir. Türbesinin Yemiş İskelesi'nde olduğu rivayet edilmektedir. İki binin üzerinde şiiri bulunmaktadır. Bu özelliğiyle Türk halk edebiyatının en çok yazan şairlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Divan'ı vardır. Hem divan şiiri hem de halk şiiri geleneğini bir arada yürütmüştür. Asıl başarısı ise halk şiiri geleneğine göre yazdığı şiirlerdir. Bu parçada söz edilen saz şairi aşağıdakilerden hangisidir? A) Köroğlu B) Karacaoğlan C) Âşık Ömer 14.yy D) Ercişli Emrah E) Gevheri hayatlarını oku Gor fa Elir yoper