Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Türkçe 9. (I) Yaşamımızda gerçekleşen birçok iletişim biçimi internet aracılığı ile sanal bir boyuta taşınmıştır. (II) Sosyal il

Türkçe
9. (I) Yaşamımızda gerçekleşen birçok iletişim biçimi internet
aracılığı ile sanal bir boyuta taşınmıştır. (II) Sosyal iletişim
Lağları, kullanıcılara kendilerini tanımaları ve çeşitli sosyal
ilişkiler geliştirmelerini söyler. (III) Hatta öğrenme -

Türkçe 9. (I) Yaşamımızda gerçekleşen birçok iletişim biçimi internet aracılığı ile sanal bir boyuta taşınmıştır. (II) Sosyal iletişim Lağları, kullanıcılara kendilerini tanımaları ve çeşitli sosyal ilişkiler geliştirmelerini söyler. (III) Hatta öğrenme - öğretme sürelerini yeniden şekillendirmelerini sağlamaktadır. (IV) Hızla gelişen bilişim teknolojisi, eğitimde de yeni olanaklar, kolaylıklar sunmuştur. (V) Aynı zamanda eğitimcilerin yeni teknolojiye uyum sağlamalarını ve eğitsel, mesleki gelişimde teknolojiden tam yararlanmalarını zorunlu kılmıştır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A 1. cümlede edat öbeği, zarf tümleci görevinde kullanılmıştır. V B) II. cümlede niteleme sıfatı, isim tamlamasının tamlayanını etkilemiştir. III. cümlede birden çok sözcük hem iyelik hem de durum eki almıştır. DV. cümlede hem/edat hem de bağlaç kullanılmıştır tett E) V. cümlenin yüklemi birleşik yapılı, basit zamanlı bir fiileir b'siz it Birisima