Soru:

TÜRKÇE & Aşağıdaki metinlerden hangisi "Lagünlerin oluşumu" konusunu desteklemektedir? A) Lagünler, denizkulağı olarak da bilini

TÜRKÇE
& Aşağıdaki metinlerden hangisi "Lagünlerin oluşumu" konusunu desteklemektedir?
A) Lagünler, denizkulağı olarak da bilinir. Dalgaların ya da akıntıların taşıdığı kum ve çakılların koy veya körfez gibi
durgun suların önünde birikerek set oluşturması

TÜRKÇE & Aşağıdaki metinlerden hangisi "Lagünlerin oluşumu" konusunu desteklemektedir? A) Lagünler, denizkulağı olarak da bilinir. Dalgaların ya da akıntıların taşıdığı kum ve çakılların koy veya körfez gibi durgun suların önünde birikerek set oluşturması ve bunun sonucunda durgun suyun bağlı olunan deniz ya da okya- nustan ayrılmasıyla oluşur. DENEME 3/B B) Bazı araştırmacılar lagünü tatlı su kütleleri olarak tanımlarken diğerleri lagünü, belli bir derecede tuzluluk derecesine sahip su kütleleri olarak tanımlar. Lagün ve haliç arasındaki ayrım da araştırmacılar arasında değişir. C) Lagün, Venedik çevresindeki sulan, Venedik Lagünü'nü ifade eden Italyan "Lagunalarından türetilmiştir. Laguna kelimesi, İngilizce olarak 1612'de onaylanmıştır ve 1673'te "lagune" Ingilizce bir terim olarak kabul edilmiştir. D) Günümüzde milli park statüsünde olan Yumurtalık Lagünü birçok hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapması ne- deniyle önde gelen biyoçeşitlilik alanlarından biri sayılıyor. Lagün, ayrıca kuş göç yolları üzerinde bulunmasından dolayı kuş göçlerinin güvenilir bir şekilde tamamlamasında önemli rol oynuyor.

Soru Çözümünü Göster