Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

TURKÇE MUBA YAYINLARI DENE 9. Denizler ve okyanuslar dünyamızdaki sula- rin kaynağıdır. Denizdeki sular buharlaşır, buharlaşan s

TURKÇE
MUBA
YAYINLARI
DENE
9. Denizler ve okyanuslar dünyamızdaki sula-
rin kaynağıdır. Denizdeki sular buharlaşır,
buharlaşan su atmosfere yükselerek yağ-
mur bulutlarının oluşmasına neden olur.
Oluşan yağmur suları nehirlerin, derelerin
yardımıyla tekrar

TURKÇE MUBA YAYINLARI DENE 9. Denizler ve okyanuslar dünyamızdaki sula- rin kaynağıdır. Denizdeki sular buharlaşır, buharlaşan su atmosfere yükselerek yağ- mur bulutlarının oluşmasına neden olur. Oluşan yağmur suları nehirlerin, derelerin yardımıyla tekrar denizlere, göllere ve ok- yanuslara ulaşır. Bu metinde aşağıdaki cümle türlerinden hangisinin örneği yoktur? A) Tek yüklemli cümle B) Birden çok yüklemli cümle C) Fiilimsi bulunan cümle D) Bağlaçla bağlanmış cümle 11. 10. Bir kelime oyununda kişilerden, verilen sözcüklerden belirtilen kurallara uygun ola- rak anlamlı yeni sözcükler oluşturmaları istenmektedir. Verilen sözcükten yola çı- kılarak ikinci bir sözcük olusturulurken ou