Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

TÜRKÇE SORU BANKASI. 150 III. 3. sözcükte hem yapım hem çekim eki vardır. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak yu

TÜRKÇE SORU BANKASI.
150
III. 3. sözcükte hem yapım hem çekim eki vardır.
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
3 Osmanlı Devleti'nin son iki yüz yıllık dön

TÜRKÇE SORU BANKASI. 150 III. 3. sözcükte hem yapım hem çekim eki vardır. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II 3 Osmanlı Devleti'nin son iki yüz yıllık döneminde devleti kurtarma çabaları içinde en dikkat çekici fikir akımı "Batıcılık olmuş tur. Özellikle cumhuriyetin laboratuvan olarak görülen Meşrutiyet Devri fikir tartışmaları ortamında yetişen Mustafa Kema Atatürk'te Batılılaşma fikri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından itibaren çağdaşlaşmanın, çağdaş bir devlet ve toplum olmanın temelini oluşturmuştur. Öncelikli hedef olan Anadolu'nun işgalden kurtarılması sonrasında ve Lozan'da bir bang antlaşmasının imzalanması ile birlikte süratle inkılaplara girişilmiş, yeni devletin Batılı anlamda modern, çağdaş bir devlet olması için imparatorluktan intikal eden bütün kurumlar terk edilerek yerlerine çağdaş kurumlar oluşturulmuştur. Bu amaçla gerçekleştirilen devrimlerin hepsi Türk toplumunu Batı toplumları gibi çağdaş ve modern bir toplum hâline getirmeyi amaç lamaktaydı. Bu devrim hareketleri içinde temel hareket noktası ise daima Batılılaşma fikri olmuştur. Ancak Mustafa Kemal pek çok reformcudan farklı olarak salt bir modenleşmeden ziyade, toplumun ve devletin yapısında temelden değişikliklerin zorunlu olduğuna inanmış, "kültür" ve "medeniyet" tartışmalarını bir yana bırakarak Batı medeniyetinin bir bütün olarak alın masından yana olmuştur. 1. Ayrılma hâli eki almış özel isim II. Birden fazla yapım eki almış özel isim III. Yapım eki alarak ünlü düşmesine uğramış tür ismi Bu parçada yukarıdakilerden hangileri yoktur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II E) I ve III D) II ve I E) I, II ve III